Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Powiat grajewski. Dotacje na pomoc w codziennym życiu

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Dwa projekty z Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury otrzymają 430 tys. zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na świadczenie opieki dla mieszkańców z tego terenu.

Spółdzielnia Socjalna Active Go w Białymstoku wraz z gminą Wąsosz zrealizują projekt, mający na celu opiekę nad jedenastoma osobami z tej gminy, potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Osoby te będą objęte usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania. Poza tym, w ramach programu sześciu pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej przejdzie szkolenie dotyczące opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia. Wartość tego projektu wynosi 216 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego to 205 tys. zł.

Z kolei gmina Rajgród skupi się na pomocy seniorom. W istniejącym Klubie Seniora powstanie 20 nowych miejsc świadczenia usług. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będą uczestniczyć tam w spotkaniach, warsztatach (np. z zakresu kompetencji cyfrowych, samopomocy, rozwijania kompetencji społecznych), wydarzeniach (jak dni seniora, wyjazdy integracyjne), skorzystają z różnych form pomocy (np.: fizjoterapeuty czy specjalistów w ramach programu prozdrowotnego), gwarantujących wzrost motywacji do działania, wiarę we własne sił. Realizacja tych inicjatyw będzie kosztować blisko 239 tys. zł, a dotacja z RPOWP wyniesie 224,5 tys. zł.

Projekty te zostały zgłoszone na nabór ogłoszony w ramach Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Wrota Podlasia

[related limit=”5″]

Autor M. Sz.

2020-03-05

Więcej informacji z tej kategorii