Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Region: Łomża zawarła porozumienie ws. przetwarzania śmieci

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Miasto Łomża zawarło porozumienie międzygminne z Miastem Kolno i Gminą Piątnica. Dotyczy ono przetwarzania odpadów komunalnych. Na jej podstawie Łomża zagospodaruje odpady z tych dwóch samorządów, które ze swojej strony przekażą miastu dotacje celowe.

O szczegółach mówił podczas wczorajszej sesji wiceprezydent Łomży, Andrzej Garlicki:

– Trzeba na tę współpracę patrzeć dalekosiężnie i ja też to tłumaczyłem dla komisji bardzo długo i po wielokroć, że te samorządy zwróciły się jako pierwsze do pana prezydenta. I między innymi stąd ta propozycja, to po pierwsze. Po drugie, powiedzmy, skład śmieci z miasta Kolno jest powiedzmy tożsamym ze śmieciami z miasta Łomża, więc jak gdyby dla nas najwłaściwszym, najlepszym. A gmina Piątnica podjęła też duży wysiłek, aby dostosować się do tego, powiedzmy standardu. 

      2021-11-16 Andrzej Garlicki o porozumieniu ws. śmieci 1

Czemu tylko te dwa samorządy – to także tłumaczył wiceprezydent Garlicki:

– Dlaczego tylko dwie gminy? Dlatego, że tylko te dwie gminy plus miasto Łomża zabezpieczają nam w takim podstawowym wymiarze strumień odpadów, który nam jest potrzebny do projektów. I nie ma powodów, aby rozszerzać współpracę o dalsze gminy, bo musimy, tak jak też i panu rozumiem zależy, na tym, aby ten interes mieszkańców i cena dla mieszkańców była utrzymana na dobrym poziomie. 

      2021-11-16 Andrzej Garlicki o porozumieniu ws. śmieci 2

Porozumienie oznacza m.in, że do czerwca 2024 roku miasto Kolno i gmina Piątnica będą mieć takie same ceny za odbiór odpadów, jak miasto Łomża. Za to nowe ceny od 1 kwietnia przyszłego roku będą dla pozostałych samorządów, które oddają swoje śmieci do ZGO w Czartorii.

jt

Autor M. Sz.

2021-11-16

Więcej informacji z tej kategorii