Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 1 kwietnia

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

J 7,1-2.10.25-30

Jezus obchodził Galileję. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić.
A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie.
Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: „Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic Mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest”.
A Jezus ucząc w świątyni zawołał tymi słowami: „I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest tylko Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał”.
Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

„Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.”
Słowa mówiące o tym, że godzina Jezusa, godzina Jego męki, godzina wydarzeń paschalnych w tym momencie jeszcze nie nadeszła i dlatego Jezus dalej naucza, dalej czyni znaki, głosi Ewangelię o królestwie Bożym. Jednak słowa te jednocześnie mówią o tym, że taki moment nastąpi, kiedy zostanie On aresztowany i skazany na śmierć stając zarówno przed władzami żydowskimi, jak i przed Poncjuszem Piłatem, reprezentującym władzę Rzymu. Nastąpi moment oddania własnego życia przez Zbawiciela, aby w ten sposób dokonało się nasze odkupienie. Zbliżający się Wielki Tydzień i Triduum Paschalne będą nam przypominać o tej godzinie Jezusa i o jej realizacji. Już teraz się przygotowujemy do tego, by te dni szczególnie przeżyć, w modlitewnym skupieniu, w refleksji nad wielką miłością Bożą dla nas, w postawie wdzięczności za to wszystko, czym nas Pan obdarzył w ostatnich dniach Swego ziemskiego życia: darem Eucharystii, darem Kapłaństwa, darem odkupienia przez Krzyż. Rzeczywiście, starajmy się dobrze przygotować na świętowanie tych szczególnych dni wpisanych w kalendarz liturgiczny. Starajmy się już teraz dobrze przygotować się na przeżywanie tych dni, które nazywamy wielkimi, które mówią nam o wielkich dla nas sprawach naszej wiary i naszego odkupienia.

      2022-04-01 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Autor P. G.

2022-04-01

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 5 lutego

Słowo Życia: 5 lutego

V NIEDZIELA ZWYKŁA Mt 5, 13-16 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci...

Słowo Życia: 4 lutego

Słowo Życia: 4 lutego

SOBOTA CZWARTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO   Mk 6, 30-34 Po swojej pracy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu...