Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 10 kwietnia

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

NIEDZIELA PALMOWA

Łk 19,28-40

Jezus ruszył na przedzie zdążając do Jerozolimy.
Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: „Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego nikt jeszcze nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: «Pan go potrzebuje»”.
Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: „Czemu odwiązujecie oślę?”
Odpowiedzieli: „Pan go potrzebuje”.
I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno:
„Błogosławiony Król,
który przychodzi w imię Pańskie.
Pokój w niebie
i chwała na wysokościach”.
Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: „Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom”.
Odrzekł: „Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”.

„Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom.”

Niedziela Palmowa, na tydzień przed uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego, wprowadza nas w sposób bardzo bezpośredni w wydarzenia Wielkiego Tygodnia. Zbawiciel przybywa do Jerozolimy, wjeżdża do miasta na osiołku, zgodnie ze słowami zapisanymi przez proroka Zachariasza, aby dać świadkom tego wydarzenia kolejne, wyraźne potwierdzenie tego, że On naprawdę jest oczekiwanym Mesjaszem, Pomazańcem Boga zapowiadanym przez słowo Boże. Jednak nie wszyscy chcieli przyjąć tej prawdy, nie wszyscy chcieli uznać mesjańską godność Jezusa, nawet w obliczu wielu dowodów i argumentów potwierdzających tę prawdę. Wzywali nawet Jezusa do tego, by zabronił ludziom wołać na Jego cześć… Pamiętając o tej scenie i o tych dążeniach ze strony niektórych świadków wjazdu Jezusa do Jerozolimy, troszczmy się o naszą wiarę, o nasze przywiązanie do Chrystusa Pana. Obyśmy troszczyli o tę więź ze Zbawicielem podczas całego tego szczególnego tygodnia, obyśmy ją pogłębiali przez naszą osobistą modlitwę, lekturę słowa Bożego oraz udział w poszczególnych nabożeństwach – szczególnie Triduum Paschalnego. Niech nikt ani nic nie będzie nam przeszkodą w naszym dawaniu świadectwa o tym, że Jezus, który wjechał na osiołku do Jerozolimy przed Swoją Męką – jest Panem i Królem, Odkupicielem świata.

      2022-04-10 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 21

Autor P. G.

2022-04-10

Więcej informacji z tej kategorii