Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 10 maja

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

WTOREK CZWARTEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO

J 10,22-30

Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.
Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: „Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie”.
Rzekł do nich Jezus: „Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec.
Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

„Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je.”

Słowa Jezusa przedstawiają coś, co w pewnym sensie wydaje się być oczywistością. My jesteśmy Jego uczniami, jesteśmy tymi, których On nazywa owcami – a On mówi o Sobie, że jest naszym Pasterzem. Jednak musimy sobie zadawać ciągle na nowo pytanie o nasze słuchanie głosu Dobrego Pasterza, nauki Chrystusa Pana. Czy rzeczywiście mamy nasze uszy i nasze serca ciągle otwarte na Jego słowo, czy jesteśmy tymi, którzy starają się słyszeć Boży głos, kiedy On do nas mówi? To oznacza, że powinniśmy z uwagą wsłuchiwać się w Boże słowo kierowane do nas podczas każdej Mszy św., w której uczestniczymy. To oznacza, że powinniśmy w naszej codzienności sięgać do księgi Bożego słowa, jaką jest Biblia – i z uwagą czytać słowa tam zapisane, skierowane również do nas. To oznacza, że powinniśmy z chęcią uczestniczyć w różnych formach katechezy, rekolekcji, konferencji, które są nam dostępne – aby one także służyły nam pomocą w usłyszeniu Bożego słowa. To oznacza, że powinniśmy sięgać do katolickich mediów (prasa i książka, radio, telewizja, religijne strony internetowe), aby z ich pomocą poznawać i coraz lepiej rozumieć naukę Chrystusa Pana. To oznacza przeżywanie codziennej modlitwy nie tylko jako odrecytowanie znanych tekstów – ale również jako czas słuchania Boga, który chce do nas mówić. Słuchajmy Dobrego Pasterza, kiedy On do nas mówi!

      2022-05-10 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 13

Autor P. G.

2022-05-10

Więcej informacji z tej kategorii

Myszyniec: Noc Poezji w dzwonnicy

Myszyniec: Noc Poezji w dzwonnicy

Dziś w Myszyńcu Noc Poezji w ramach III edycji Myszynieckich Nocy w Dzwonnicy. Wydarzenie promuje twórczość poetów...