Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 12 maja

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

CZWARTEK CZWARTEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO

J 13,16-20

Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.
Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz potrzeba, aby się wypełniło Pismo: «Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę». Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”.

„Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę.”

Dzisiejszy fragment Ewangelii przytacza nam bolesne stwierdzenie Jezusa wypowiedziane do uczniów podczas Ostatniej Wieczerzy, po umyciu nóg uczniom. Bolesne stwierdzenie – przez przytoczony cytat z Pisma św. mówiący o wrogości ze strony osoby bardzo bliskiej, bo uczestniczącej we wspólnej uczcie, spożywającej razem chleb. Wiemy dobrze, że myśli Jezus w tym momencie o Judaszu Iskariocie. Judasz, jak wiemy, należał do grona najbliższych uczniów, miał możliwość słuchania swego Mistrza nauczającego, mógł oglądać cuda, które czynił w czasie publicznej działalności. A jednak podjął decyzję, by zdradzić Chrystusa, by wskazać swego Pana w Ogrodzie Oliwnym tym, którzy tam się udali, aby Go pojmać. Dlaczego Judasz tak uczynił? Czy potrafimy w pełni i do końca zrozumieć jego motywy działania? Pewnie nie… Ale przypominając sobie raz jeszcze jego zachowanie wobec Jezusa na nowo sami postanówmy o naszym trwaniu przy Chrystusie Panu, o naszej wierności Jemu i Jego Ewangelii każdego dnia naszego życia i w każdej sytuacji, nawet tej najtrudniejszej, najboleśniejszej. A że ludzkie siły są słabe, niedostateczne – prośmy Pana, by On sam nas umacniał do trwania przy Nim, do wierności Jemu, Jego nauczaniu, Jego Krzyżowi i Kościołowi św. przez Niego założonemu.

      2022-05-12 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 27

Autor P. G.

2022-05-12

Więcej informacji z tej kategorii