Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 19 czerwca

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

Łk 9, 18-24

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa».

„A wy za kogo Mnie uważacie?”

Pytanie postawione uczniom przez Jezusa jest pytaniem postawionym także i nam. My też musimy dać na nie odpowiedź. Odpowiedź ta jest w pewnym sensie łatwa, bo możemy się oprzeć na tym, czego uczyliśmy się w kolejnych latach naszego życia. Poznawaliśmy podstawy naszej wiary w domu rodzinnym, uczestniczyliśmy w katechezie szkolnej czy też parafialnej, przygotowywaliśmy się przyjęcia kolejnych sakramentów św. W tych momentach na pewno mieliśmy możliwość poznania i przyswojenia sobie wiele wiadomości religijnych, katechetycznych – i teraz sięgając do nich, znajdziemy odpowiedź na pytanie: kim jest Jezus Chrystus? Jednak odpowiedź na pytanie Jezusa jest także odpowiedzią trudną, bo wymagającą nie tylko pewnej wiedzy, ale także osobistego zaangażowania. Musimy bowiem powiedzieć kim On jest dla nas, dla każdego z nas osobiście. Dając taką odpowiedź, możemy odwołać się do tej wiedzy przez nas poznanej, ale musimy dać odpowiedź płynącą z serca, odpowiedź potwierdzoną własnym życiem, świadectwem codziennego życia, opartego na tej wierze wypowiadanej ustami. Jeśli mówimy: Jezus jest Panem, jest Synem Bożym, Zbawicielem świata – to czy nasze postępowanie na co dzień jest tego rzeczywistym potwierdzeniem? Bo jeśli nasze słowa mówią o wierze w Boga, to nasze życie powinno być konsekwentnie ciągłym staraniem o to, by iść przez życie drogą Jego nauki, drogą Ewangelii. Kim więc jest dla nas Jezus?

      2022-06-19 Słowo życia na każdy dzień

Ks. Jan Krupka

Autor J. T.

2022-06-19

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 21 marca

Słowo Życia: 21 marca

WTOREK CZWARTEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU   J 5, 1-3a.5-16 Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W...