Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 2 maja

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

PONIEDZIAŁEK TRZECIEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO

J 6,22-29

Nazajutrz po rozmnożeniu chlebów lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie.
A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy Go zaś odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”
W odpowiedzi rzekł im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”.
Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”
Jezus odpowiadając, rzekł do nich: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”.

„Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy (…)”

Tekst Ewangelii dziś czytany podczas liturgii jest dalszym ciągiem znaku rozmnożenia chleba i ryb. Ci, którzy zostali nakarmieni dzięki temu, że Chrystus dał im rozmnożony pokarm – obecnie szukają Go i odnajdują w Kafarnaum. Szukają Go, bo dzięki Niemu mogli zaspokoić swój głód. Jednak Zbawiciel zwracając się do nich od razu na samym początku stawia im sprawę przyczyny szukania Jego Osoby. W słowach Swej mowy skierowanej do nich przenosi temat z pokarmu doczesnego, materialnego, tego, „który ginie” – do Pokarmu, którym ma być Jego Ciało i Krew. Tego Pokarmu mają szukać Jego uczniowie, tego Pokarmu powinni pragnąć nade wszystko. Wiemy, że Jezus dał Kościołowi św. ten właśnie Pokarm podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy ustanowił Eucharystię i polecił, aby była ona sprawowana na Jego pamiątkę. Wiemy, że Jezus staje się obecny pośród nas podczas każdej Mszy św., kiedy chleb i wino stają się Jego Ciałem i Krwią. Obyśmy o tym zawsze pamiętali! Troszczmy się o ten Eucharystyczny Pokarm – jak mówi nam Jezus w dzisiejszej Ewangelii! Starajmy się o nasz udział w Ofierze Mszy św., szczególnie w każdą niedzielę i w dni świąteczne. Starajmy się o to, by jak najczęściej był to pełny udział, wraz z przyjęciem Pokarmu, który Pan nam daje.

      2022-05-02 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 24

Autor P. G.

2022-05-02

Więcej informacji z tej kategorii

Myszyniec: Noc Poezji w dzwonnicy

Myszyniec: Noc Poezji w dzwonnicy

Dziś w Myszyńcu Noc Poezji w ramach III edycji Myszynieckich Nocy w Dzwonnicy. Wydarzenie promuje twórczość poetów...