Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 2 października

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Łk 17, 5-10

Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.
Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?
Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

 

                        „Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary».”

 

Niedzielna perykopa ewangeliczna mówi nam, że uczniowie Zbawiciela prosili Go o pomnożenie ich wiary. Zwróćmy uwagę, że św. Łukasz podkreśla w swej relacji, że to apostołowie o to proszą. Jest to więc grono tych, którzy byli najbliższymi Jego uczniami i świadkami Jego nauczania. To ci, których już posłał z zadaniem przygotowania mieszkańców poszczególnych miejscowości Palestyny na Jego przyjście. Ci, których On jeszcze pośle przed Swoim wstąpieniem do nieba z misją głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. Proszą oni Jezusa w tym momencie o pomoc na drodze wiary, o pomoc w przyjęciu z zaufaniem słów Dobrej Nowiny. My także potrzebujemy pomocy na drodze wiary, potrzebujemy pomocy w naszym zaufaniu słowom Jezusa. Zapewne niejednokrotnie stawaliśmy na drogach codzienności wobec sytuacji trudnych, bolesnych doświadczeń nas w różny sposób dotykających. W takich momentach nie zawsze jest łatwo przyjąć Boże słowo, nie zawsze łatwo zgadzać się z Jego wolą, nie zawsze łatwo podążać za Jezusem drogą Ewangelii. W takich sytuacjach potrzebujemy Bożej pomocy. Dlatego prośmy, za przykładem apostołów: „Dodaj nam wiary”. Pomagaj nam zaufać Tobie, pomagaj nam coraz bardziej ufać Twojemu słowu, z coraz większym zaufaniem przyjmować Twoją wolę i ją realizować w codziennym życiu.

      2022-10-02 Słowo Życia - ks. Jan Krupka

Ks. Jan Krupka

Autor ES

2022-10-02

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 3 grudnia

Słowo Życia: 3 grudnia

SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU Mt 9, 35-10,1.5.6-8 Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w...

Rozmowy o Kościele: Wspólnota

Rozmowy o Kościele: Wspólnota

W ostatniej audycji "Rozmowy o Kościele" gościliśmy Księdza Jacka Dąbrowskiego, który opowiedział o wspólnocie...