Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 20 maja

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

PIĄTEK PIĄTEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO

J 15,12-17

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.”

Raz jeszcze słuchamy Jezusa, jak zwraca się do nas ze słowami zwierającymi fundamentalny temat dla Jego nauczania: Miłujcie się! Słuchając tych słów bardzo łatwo mówić o ich spełnianiu w rożnych sytuacjach codziennego życia. Bardzo łatwo i w różnych kontekstach mówimy o miłości i stwierdzamy, że drugą osobę darzymy miłością. Jednak słowem bardzo łatwo o miłości zapewniać, łatwo powiedzieć drugiej osobie: „kocham cię”. Jezus jednak stawia przed nami bardzo ważne i jednocześnie bardzo jasne kryterium, ukazujące nam co rzeczywiście kryje się za słowem miłość. Mówi nam: „jak was umiłowałem”. Ukazuje nam Siebie jak Wzór do naśladowania, jeśli chodzi o nasze relacje z bliźnimi, o nasze okazywanie miłości bliźnim. Jego troska o człowieka, szczególnie o człowieka będącego w potrzebie – jest dla nas przykładem miłości. Umycie nóg uczniów dokonane przez Jezusa – jest dla nas przykładem. Przyjęcie krzyża cierpienia i oddanie życia za nas – to przykład Jego miłości dla człowieka. Tak, Chrystus Pan jest dla Nauczycielem i Przykładem. Wsłuchujmy się w słowa tej nauki, rozważajmy Jego miłość dla nas, miłość wielką, miłość prawdziwą, miłość do końca (jak mówi o tej miłości św. Jan w swej Ewangelii). Starajmy się podążać w naszym życiu drogą, którą On nam wskazuje.

      2022-05-20 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 16

Autor P. G.

2022-05-20

Więcej informacji z tej kategorii

Myszyniec: Noc Poezji w dzwonnicy

Myszyniec: Noc Poezji w dzwonnicy

Dziś w Myszyńcu Noc Poezji w ramach III edycji Myszynieckich Nocy w Dzwonnicy. Wydarzenie promuje twórczość poetów...