Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 21 maja

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

SOBOTA PIĄTEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO

J 15,18-21

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: «Sługa nie jest większy od swego pana». Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał”.

„Sługa nie jest większy od swego pana.”

Dzisiejszy tekst Ewangelii przypomina nam fragment rozmowy Jezusa z uczniami podczas Ostatniej Wieczerzy. Chrystus w tym szczególnym momencie, kiedy żegna się z uczniami i podsumowuje w pewnym sensie słowa Swej nauki, przytacza im słowa o wielkości – i mówi, że już wcześniej im o tym mówił: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Przypomina im więc przed Swoją Męką prawdę o tym, że wielkość, prawdziwa wielkość jest mierzona służbą. On sam dał uczniom tego przykład. Podczas Swej publicznej działalności dał tego przykład, kiedy uzdrawiał chorych, wypędzał złe duchy, karmił głodnych rozmnożonym chlebem i rybami – po prostu: wszystkim dobrze czyniąc (jak później powie św. Piotr). Podczas Ostatniej Wieczerzy dal im przykład ustanawiając Najświętszy Sakrament, aby być Chlebem Żywym dla Kościoła św., a także – umywając nogi uczniom. Da im przykład podczas Swej męki i śmierci – tam wyraźnie widzimy Jego miłość, Jego gotowość do złożenia Siebie w ofierze dla nas. Nie tylko gotowość, ale i faktyczną ofiarę. Rozważając tę prawdę ukazaną nam przez Jezusa nie tylko słowem, ale własnym przykładem: mamy ciągle na nowo przypominać sobie i te Jego słowa: „Sługa nie jest większy od swego pana”. I trzeba nam pytać się samych siebie jak możemy realizować to, co te słowa nam mówią.

      2022-05-21 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 24

Autor P. G.

2022-05-21

Więcej informacji z tej kategorii