Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 22 maja

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

J 14, 23-29

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie».

„A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.”

Czytamy fragment słów wypowiedzianych podczas Ostatniej Wieczerzy. To czas ustanowienia Eucharystii oraz Sakramentu Kapłaństwa. To jednak także czas, w którym Pan przekazuje uczniom Swoje ostatnie pouczenia, dokonuje podsumowania, przypomnienia ważnych tematów obecnych w Jego Dobrej Nowinie o królestwie Bożym. Wśród tych nauk słyszymy także słowa mówiące uczniom o Duchu Świętym, którego mają otrzymać. On ma ich wszystkiego nauczyć i przypominać to, czego Zbawiciel wcześniej ich uczył. Wiemy, że ta zapowiedź Chrystusa Pana w szczególny sposób zrealizowała się w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zstąpił na zgromadzonych w Wieczerniku w Jerozolimie, obdarzając Swoimi darami. Duch Święty jednak ciągle na nowo obdarzał apostołów Swoimi darami i umacniał ich na drogach głoszenia Ewangelii. Obdarzał Swoimi darami kolejne pokolenia chrześcijan poprzez wieki historii Kościoła św. Także i teraz obdarza nas Swoimi darami i pragnie to czynić. Dziękujemy za Boże dary nam udzielone – i prosimy ciągle na nowo o tę pomoc Ducha Świętego na drogach dawania świadectwa o naszej przynależności do Chrystusa, do Kościoła św. Niech Duch Święty nas wspiera w mężnym wyznawaniu wiary i postępowaniu według jej zasad. O to się módlmy.

      2022-05-22 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 24

Autor P. G.

2022-05-22

Więcej informacji z tej kategorii