Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 24 kwietnia

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA

J 20,19-31

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!”.
Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.
Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!”.
Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

„Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!».”

Chrystus po Swoim zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom, rozmawiał z nimi, przekazywał im polecenia, spożywał z nimi jedzenie i pokazywał im rany na rękach i nogach, pokazał im przebity bok… Wszystko to czynił z tą myślą, aby umocnić ich wiarę w prawdę o Jego powstaniu z martwych, o Jego zwycięstwie nad śmiercią. Czynił tak, aby ich także przygotować, aby oni mogli stać się świadkami Jego zmartwychwstania wobec świata, wobec ludzi, do których później docierali oni ze świadectwem o Zbawicielu i o Jego Dobrej Nowinie. Ich wiarę wyraził Tomasz, który spotykając się z Chrystusem, kiedy po raz drugi przyszedł On do uczniów zgromadzonych razem, kiedy tenże Tomasz także był obecny. Wobec Zmartwychwstałego mówi: „Pan mój i Bóg mój!”. Jego świadectwo i świadectwo wszystkich uczniów z grona apostolskiego dotarło do nas, poprzez kolejne pokolenia uczniów Jezusa. To wyznanie Tomasza powinno być również naszym wyznaniem. My również stając wobec Jezusa mamy wypowiadać nasze wyznanie: On jest Panem i Bogiem, On jest naszym Panem i Zbawicielem. To ma być nasze wyznanie nie tylko słowem wypowiadane, ale poświadczone własnym codziennym życiem i postępowaniem. Nasze słowa i czyny powinny być świadectwem naszej wiary. Niech św. Tomasz i apostołowie wskazują nam drogę dla naszego życia i świadczenia o własnej wierze!

      2022-04-24 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Autor P. G.

2022-04-24

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 3 grudnia

Słowo Życia: 3 grudnia

SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU Mt 9, 35-10,1.5.6-8 Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w...

Rozmowy o Kościele: Wspólnota

Rozmowy o Kościele: Wspólnota

W ostatniej audycji "Rozmowy o Kościele" gościliśmy Księdza Jacka Dąbrowskiego, który opowiedział o wspólnocie...