Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 25 kwietnia

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY

Mk 16,15-20

Jezus ukazawszy się Jedenastu rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”.
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.”

Oto św. Marek Ewangelista przekazuje nam w ostatnich wierszach swej Ewangelii polecenie misyjne, które Chrystus Zmartwychwstały pozostawił uczniom przed Wniebowstąpieniem. Dał On Swe polecenie gronu najbliższych uczniów, którzy kontynuowali Jego misję w Kościele św. głosząc naukę Pana w Jerozolimie i w Judei, i w Samarii, i aż po krańce świata (jak możemy czytać w Dziejach Apostolskich). Dał jednak Jezus to polecenie także i innym. Przez pośrednictwo Apostołów nakaz misyjny od Zmartwychwstałego Pana dotarł też do św. Marka, patrona dnia dzisiejszego, który odpowiedział na to słowo Chrystusowe m.in. przez napisanie Ewangelii, aby dzięki zapisanemu słowu, które było następnie odczytywane (i jest odczytywane aż po dzień dzisiejszy), również była głoszona Ewangelia. Dał Jezus Swoje polecenie całemu Kościołowi św., dał wszystkim Swoim uczniom zobowiązanie głoszenia Ewangelii „wszelkiemu stworzeniu”. Dał Jezus Swoje polecenie wszystkim ochrzczonym, włączonym do wspólnoty Kościoła św. każdego wieku i pokolenia, a więc dał to polecenie głoszenia Ewangelii także nam, żyjącym w czasach XXI wieku. Przeżywając dzień święta św. Marka, który nam przypomina w swoim świadectwie polecenie Jezusa zastanówmy się, jak je realizujemy w swoim codziennym życiu – i jak moglibyśmy je lepiej realizować.

      2022-04-25 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 12

Autor P. G.

2022-04-25

Więcej informacji z tej kategorii