Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 26 kwietnia

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, PATRONA POLSKI

J 12,24-26

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.
Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec”.

„A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.”

Dziś przeżywamy uroczystość świętego, którego imię dobrze znamy. Jest on jednym z patronów Polski. To św. Wojciech – biskup misjonarz i męczennik. Możemy powiedzieć, że on w swoim życiu i duszpasterskiej misji starał się realizować słowa dzisiaj czytanej Ewangelii o służeniu Chrystusowi Panu. Jednocześnie wspominając poszczególne wydarzenia jego życia i posługi głoszenia nauki Chrystusa Pana chcemy również uczyć się od naszego patrona tego, by z odwagą dawać świadectwo o naszej wierze, o nauce naszego Zbawiciela, dawać świadectwo o Jego Dobrej Nowinie – wobec tych ludzi, których spotykamy na drogach naszego życia. Aby owocnie spełniać to zadanie dawania świadectwa, my też powinniśmy troszczyć się o to, o czym mówi nam Jezus w dzisiejszej Ewangelii: mamy być tam, gdzie On jest. Oznacza to podążanie za Nim na co dzień, oznacza to troskę o to, by być zawsze w bliskości z Nim i korzystać z darów Jego łaski, byśmy – wsparci Bożą pomocą – potrafili owocnie realizować nasze powołanie chrześcijańskie, powołanie do bycia świadkami Jezusa na drogach życia, realizując równocześnie w świecie nasze zadania i obowiązki w świetle Jego nauki. Obyśmy zawsze, jako słudzy Jezusa, byli tam, gdzie jest Jezus, nasz Pan i Bóg.

      2022-04-26 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Autor P. G.

2022-04-26

Więcej informacji z tej kategorii