Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 3 maja

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

J 19,25-27

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”.
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

„Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».”

Testament Jezusa ukrzyżowanego obejmował także ten moment, o którym czytamy dziś podczas liturgii: wskazanie dane umiłowanemu uczniowi, św. Janowi o tym, że powinien patrzeć na Maryję jako na Swoją Matkę. To samo słowo Chrystus kieruje do wszystkich Swoich uczniów, a więc również do nas. On nam także mówi, byśmy spoglądali na Maryję jako na Matkę. Matka, a więc osoba szczególnie zatroskana o dobro własnych dzieci, przychodząca z pomocą w różnorodny sposób. Tak czyni Maryja, której powierzamy różne nasze sprawy prosząc Ją o wstawiennictwo u Syna, Chrystusa Pana. Matka, czyli osoba darzona wielką i wyjątkową miłością przez dzieci. My darzymy Ją naszą szczególną miłością, o czym świadczy obecność różnych Jej wizerunków w naszych świątyniach, w naszych domach czy też w przydrożnych kapliczkach. O naszej miłości dla Maryi świadczą Jej sanktuaria w Polsce i w całym świecie, do których pielgrzymujemy, by w tych miejscach w szczególny sposób doświadczyć Jej obecności przy nas w naszej życiowej wędrówce. O naszej miłości świadczą liczne dzieła literackie, poetyckie, muzyczne. Dziękujmy Jezusowi za Jego testament, w którym dał nam Maryję jako naszą Matkę. Dziękujmy Maryi za to, że jest Ona naszą Matką, darzącą nas miłością i zatroskaną o nasze sprawy.

      2022-05-03 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

 

Autor P. G.

2022-05-03

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 3 grudnia

Słowo Życia: 3 grudnia

SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU Mt 9, 35-10,1.5.6-8 Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w...

Rozmowy o Kościele: Wspólnota

Rozmowy o Kościele: Wspólnota

W ostatniej audycji "Rozmowy o Kościele" gościliśmy Księdza Jacka Dąbrowskiego, który opowiedział o wspólnocie...