Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 3 października

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

PONIEDZIAŁEK DWUDZIESTEGO SIÓDMEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

 

Łk 10, 25-37

Oto powstał jakiś uczony w Prawie i wysławiając Jezusa na próbę, zapytał: „Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”
Jezus mu odpowiedział: „Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”
On rzekł: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”.
Jezus rzekł do niego: „Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył”.
Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: „A kto jest moim bliźnim?”
Jezus nawiązując do tego rzekł: „Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.
Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go.
Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: «Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał».
Któryż z tych trzech okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?”
On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miłosierdzie”.
Jezus mu rzekł: „Idź i ty czyń podobnie”.

 

                        „Kto jest moim bliźnim?”

W rozmowie z Jezusem na temat postępowania, które daje możliwość osiągnięcia życia wiecznego – Jezus nawiązuje do Prawa Bożego, do prawa miłości. Wiadomą rzeczą była także i dla rozmówcy Jezusa treść przykazania miłości Boga i bliźniego. Jednak stawia on Chrystusowi kolejne pytanie, pytanie o to, kto jest bliźnim, a więc – jaki jest właściwie zakres obowiązywania tego przykazania. W odpowiedzi Jezus przytacza jakże dobrze nam znaną przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Ten właśnie człowiek okazał się bliźnim wobec tego napadniętego, pobitego, leżącego przy drodze. I choć był on dla niego kimś zupełnie obcym – co więcej, należącym do narodu żydowskiego (a stosunki między Żydami a Samarytanami były bardzo złe), to jednak zajął się jego ranami, zawiózł go do gospody i opłacił to wszystko, co było potrzebne, by mógł ów ranny człowiek powrócić do sił. Znamienne są słowa, którymi Jezus podsumowuje naukę płynącą z przypowieści. Mówi do Swego rozmówcy: „Idź, i ty czyń podobnie”. Tymi słowami zwraca się także i do nas. Wzywa nas do takiej otwartości wobec tych, którzy są w potrzebie. Wzywa i nas do tego, byśmy my sami okazywali się bliźnimi dla tych ludzi, których spotykamy na drogach życia. Przyjmijmy to Chrystusowe wezwanie do naśladowania miłosiernego Samarytanina w naszej codzienności.

      2022-10-03 Słowo Życia - ks. Jan Krupka

Ks. Jan Krupka

 

Autor ES

2022-10-03

Więcej informacji z tej kategorii

Rozmowy o Kościele: Wspólnota

Rozmowy o Kościele: Wspólnota

W ostatniej audycji "Rozmowy o Kościele" gościliśmy Księdza Jacka Dąbrowskiego, który opowiedział o wspólnocie...

Słowo Życia: 2 grudnia

Słowo Życia: 2 grudnia

PIĄTEK PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU   Mt 9, 27-31 Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno...