Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 4 maja

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

ŚRODA TRZECIEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO

J 6,35-40

Jezus powiedział do ludu:
„Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby czynić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.
Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”.

„Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.”

Podczas mowy na temat Chleba Życia Jezus mówił o tym, jak ważną rzeczą jest, by w Niego wierzyć i do Niego przychodzić. Te dwie czynności są w tym zdaniu powiązane ze sobą, ze sobą zestawione. Można powiedzieć, że jest to sprawa oczywista, która jednak także w ten sposób zyskuje dodatkowe podkreślenie, zauważenie i zaznaczenie. Jeśli bowiem twierdzimy, że w Niego wierzymy, jeśli powtarzamy także jako własne wyznanie słowa naszego wyznania wiary, mówiąc o naszej wierze w Boga w Trójcy Jedynego: Ojca, Syna i Ducha Świętego, to powinniśmy także dążyć do tego, by do Niego, do Boga „przychodzić”, a więc mieć odpowiedni czas w codziennym planie dnia, aby z Nim się spotykać, aby powierzać Mu swoje życie, swoje sprawy, swoją codzienność w modlitwie i wsłuchiwać się w Jego słowo skierowane do nas. Powinniśmy także korzystać z tych darów, którymi On nas obdarzył i chce także nimi ciągle obdarzać. W pierwszym rzędzie są to sakramenty, dary Jego łaski, wyraz Jego zatroskania o nas, bo w tych Bożych darach odnajdujemy tę pomoc, której tak bardzo potrzebujemy. Wśród tych darów jest także dar Eucharystii, dar Jego Ofiary, w której On też jest naszym Pokarmem. Korzystajmy z tego Bożego Daru jak najczęściej!

      2022-05-04 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 20

Autor P. G.

2022-05-04

Więcej informacji z tej kategorii