Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 6 maja

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA

J 14,6-14

Jezus powiedział do Tomasza:
„Ja jestem drogą, prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”.
Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”.
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: «Pokaż nam Ojca»? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”.

Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca.”

W ten sposób Jezus odpowiada na prośbę Filipa, kiedy ten podczas Ostatniej Wieczerzy zwraca się do Niego, by pokazał jemu i pozostałym apostołom Ojca. Kiedy rozważamy te słowa możemy dostrzec, że są one prawdą, mówią bowiem o tym, że Jezus, Syn Boży jest w jedności z Ojcem. Spotkanie z Jezusem, oglądanie Jezusa jest oglądaniem Boga. Słowa te jednocześnie są prawdą w tym sensie, że mówią o tym, że Jezus w Swoim nauczaniu, w głoszeniu Ewangelii objawia Ojca, mówi o Ojcu, wskazuje drogę prowadzącą do Ojca. Spotkanie z Jezusem, słuchanie Jego nauki, poznawanie Jego Dobrej Nowiny – jest poznawaniem Ojca i drogi prowadzącej do Domu Ojca. Z tym warto powiązać jeszcze jedną myśl. Jako uczniowie Jezusa jesteśmy wezwani do tego, by również ukazywać innym Boga, byśmy o Nim dawali nasze świadectwo, byśmy słowem i czynem życia codziennego pokazywali kim jest Jezus, nasz Pan i Bóg oraz jaka jest Jego nauka. Przeżywając dzień, w którym oddajemy cześć dwom spośród grona apostolskiego – Filipowi i Jakubowi – chcemy pamiętać i na nowo sobie przypomnieć zadanie, które na nas spoczywa. Mamy być tymi, którzy są apostołami Chrystusa Pana we współczesnym świecie, w naszych rodzinach, w miejscach pracy czy nauki, podczas naszych spotkań z bliźnimi, w realizacji naszych codziennych zadań.

      2022-05-06 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Autor P. G.

2022-05-06

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 3 grudnia

Słowo Życia: 3 grudnia

SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU Mt 9, 35-10,1.5.6-8 Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w...

Rozmowy o Kościele: Wspólnota

Rozmowy o Kościele: Wspólnota

W ostatniej audycji "Rozmowy o Kościele" gościliśmy Księdza Jacka Dąbrowskiego, który opowiedział o wspólnocie...