Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 7 maja

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

SOBOTA TRZECIEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO

J 6,55.60-69

W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem”.
Wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli mówiło: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?”
Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: „To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą”.
Jezus bowiem od początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać. Rzekł więc: „Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca”. Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: „Czyż i wy chcecie odejść?”
Odpowiedział Mu Szymon Piotr: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”.

„Czyż i wy chcecie odejść?”

Po dłuższej mowie Chrystusa Pana na temat Chleba Życia (zapisanej w szóstym rozdziale Ewangelii według św. Jana – czytaliśmy jej fragmenty podczas liturgii w ciągu ostatnich dni) tekst Bożego słowa informuje nas, że nie wszyscy słuchacze Jezusa byli gotowi przyjąć Jego słowa. Część z nich nie potrafiła uwierzyć temu, o czym Jezus im mówił. Ci ludzi mówili o tym, że słowa Jezusa są trudne do zrozumienia. Nawet podejmowali oni decyzję, by od Chrystusa odejść, nie słuchać więcej Jego nauczania. Zauważamy tu, że Chrystus jednak pozwala im odejść, nie sprzeciwia się ich decyzji, a nawet – jak słyszymy – do Dwunastu skierował pytanie: „Czyż i wy chcecie odejść?”. Słowa te są ukazaniem ludzkiej wolności oraz tego, że Jezus tę ludzką wolność szanuje. Rzeczywiście, człowiek w swej wolności może odrzucić Dobrą Nowinę, może od Chrystusa odejść, może podjąć decyzję o podążaniu przez życie własną drogą. Jednak oznacza to również przyjęcie konsekwencji wynikających z tak wybranej drogi, konsekwencji takiej decyzji. Dokąd może taka droga prowadzić? Na pewno nie będzie to droga prowadząca do zbawienia, droga służąca naszemu prawdziwemu dobru… Przyjmijmy więc naukę Jezusa, przyjmijmy Jego słowa jako drogowskaz naszego życia, codziennie podążajmy za Chrystusem drogą Ewangelii.

      2022-05-07 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 22

Autor P. G.

2022-05-07

Więcej informacji z tej kategorii