Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 9 maja

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA

J 10,11-16

Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz”.

„ (…) i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.”

Obraz Chrystusa – Dobrego Pasterza jest nam dobrze znany z tekstów biblijnych, z liturgii i sztuki kościelnej. Często przytaczamy słowa z Księgi Psalmów: „Pan jest moim Pasterzem, nie brak mi niczego”, czy też np.: „Ja jestem Dobrym Pasterzem” (Chrystus Pan mówi także do nas te słowa, wypowiedziane podczas lat Jego publicznej działalności). Chrystus przedstawiany jako Pasterz: motyw, który spotykamy w sztuce religijnej: obrazy, figury, rzeźby przedstawiają nam Jezusa – Pasterza. Z tym obrazem Chrystusa, Dobrego Pasterza, łączy się też pragnienie jedności. Jezus pragnie, by Jego uczniowie byli „jedną owczarnią”, Chrystus jest zatroskany o każdego z nas, chce byśmy razem z Nim byli, byśmy nie gubili się na drogach naszego życia. Mówi o Sobie w jednej z przypowieści, kiedy mówi o pasterzu, który zostawia 99 owiec, by szukać jednej zagubionej, którą następnie doprowadza do pozostałych, bo zależy owemu pasterzowi na każdej z owiec. Chrystusowi zależy także na każdym z nas, przecież On nas miłuje, On za nas oddał życie na Krzyżu. On chce, byśmy tworzyli jedną Owczarnię, gromadzącą się wokół Niego. Ale czy my staramy się żyć w jedności z Nim? Przez udział w Eucharystii, przez życie sakramentalne, przez modlitwę, możemy pogłębiać naszą jedność z Chrystusem, Dobrym Pasterzem. Czy my tego naprawdę chcemy?

      2022-05-09 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 18

Autor P. G.

2022-05-09

Więcej informacji z tej kategorii