Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Życia: 27 listopada

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

 

Mt 24, 37-44

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

 

            „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.”

 

            Kolejny raz zaczynamy nowy rok liturgiczny. Kolejny raz rozpoczynamy Adwent w naszym życiu. Wezwani jesteśmy do czuwania, bo Pan przychodzi. Słowo Adwent, z jęz. łacińskiego, mówi nam właśnie o przyjściu. Myślimy, po pierwsze, o tym przyjściu, które już się dokonało, przed wiekami. Jezus przyszedł na świat, narodził się jako Syn Maryi w Betlejem. To dzień znany, bo 25 grudnia. Jednak, kiedy zaangażujemy się zbyt mocno w nasze codzienne sprawy – może się okazać, że nie przygotujemy się na właściwe, głębokie przezywanie tego czasu Bożego Narodzenia. Drugie zaś przyjście – to przyjście Jezusa, o którym mówimy, że będzie sądzić żywych i umarłych. Czas tego przyjścia jest ludziom nieznany, stąd wezwanie do czuwania ma tu swe znaczenie, byśmy byli nieustannie przygotowani na spotkanie z Panem, by zdać sprawę ze swego życia, z wykorzystania Bożych darów. Jedno i drugie przyjście Pana powinniśmy dostrzegać w perspektywie Bożej miłości dla nas i naszej odpowiedzi miłości na miłość nam przez Niego okazywaną. Wtedy będziemy rzeczywiście czuwali z sercami pełnymi miłości i na Boże Narodzenie, i na Chrystusowe powtórne przyjście. Niech ten czas Adwentu będzie dla nas bogaty w Bożą łaskę i niech będzie przez nas owocnie przeżyty.

      2022-11-27 Słowo Życia - Ks. Jan Krupka

Ks. Jan Krupka

Autor ES

2022-11-27

Więcej informacji z tej kategorii