Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Życia: 28 listopada

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

PONIEDZIAŁEK PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU

Mt 8, 5-11

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”.
Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”.
Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź», a idzie; drugiemu: «Chodź tu», a przychodzi; a słudze: «Zrób to», a robi”.
Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: „Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim”.

„Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój.”

            Piękne są te słowa setnika z dzisiejszej Ewangelii, słowa, z którymi zwraca się do Jezusa wyrażając w ten sposób swoją pokorę, grzeszność, niegodność do tego, by takiego Gościa przyjąć u siebie, w swoim domu. Dobrze, że podobne słowa my wypowiadamy podczas Mszy św. przed Komunią św., kiedy to celebrans ukazuje nam Chrystusa, Baranka Bożego. „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.” Dobrze, że te słowa wypowiadamy, ale trzeba by było, byśmy starali się wypowiadać je świadomie, z przekonaniem, jako słowa płynące z serca. Przecież i my stajemy wobec prawdy o tym, że Jezus przychodzi do nas, że chce przyjść do naszego serca, że chce być naszym Pokarmem. To Jego miłość dla nas. A my: tak często ulegamy naszym słabościom, tak często przez grzech odchodzimy od Niego, tak często czynimy nasze dobre postanowienia – a potem ich nie realizujemy. A jednak Bóg chce przyjść do nas – by przez dar Swego Ciała i Krwi być dla nas umocnieniem na drodze czynienia Jego woli. Postanówmy sobie, u progu nowego roku liturgicznego, że te słowa we Mszy św., słowa oparte na wyznaniu setnika z Ewangelii, będziemy starali się wypowiadać z zaangażowanym sercem, z wiarą, z całym przekonaniem o prawdziwości ich treści.

      2022-11-28 Słowo Życia - Ks. Jan Krupka

Ks. Jan Krupka

Autor ES

2022-11-28

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 28 września

Słowo Życia: 28 września

WSPOMNIENIE ŚW. WACŁAWA, MĘCZENNIKA   Łk 9, 7-9 Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez...