Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Życia: 3 grudnia

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU

Mt 9, 35-10,1.5.6-8

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

                        „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.”

Słowa Jezusa skierowane do uczniów, których On posyła z misją głoszenia Jego Dobrej Nowiny, pozostają wciąż aktualne, pozostają aktualne także w odniesieniu do głosicieli Ewangelii w XXI wieku, w odniesieniu do każdego z nas. Bóg bowiem okazuje nam Swoją miłość. A to możemy zobaczyć, gdy dostrzegamy, że obdarza nas hojnie na różny sposób; obdarza nas „darmo”, bo przecież Jego dary łaski dla nas nie są żadną naszą zasługą, ale płyną z Jego dla nas miłości. Tajemnica Bożego Narodzenia, którą niedługo będziemy w sposób szczególny wspominać, mówi nam o tym tak wyraźnie. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał…” – ten Syn, który stal się Człowiekiem, przyjął Ciało z Maryi Dziewicy, narodził się w Betlejemskiej stajence. Rozważając prawdę Bożego Narodzenia odczytujemy, że tak właśnie Bóg darzy nas Swoją miłością. Obdarza nas Sobą, obdarza Swoimi darami, obdarza Swoją łaską. Ale i nas wzywa do tego, byśmy szli za Jego przykładem. „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Jeśli Bóg hojnie nas darzy Swoją miłością, to uczy nas także, byśmy byli pełni miłości, miłosierdzia, współczucia serca dla naszych bliźnich. Może wobec zbliżających się Świąt warto by było się zastanowić nad tym, jak możemy jeszcze lepiej zrealizować to wezwanie, które Chrystus Pan do nas kieruje w dzisiejszej Ewangelii.

      2022-12-03 Słowo Życia

Ks. Jan Krupka

Autor ES

2022-12-03

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 1 lutego

Słowo Życia: 1 lutego

ŚRODA CZWARTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO Mk 6, 1-6 Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego...