Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Życia: 6 grudnia

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

WTOREK DRUGIEGO TYGODNIA ADWENTU

Mt 18, 12-14

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały.
Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych”.

„Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała?”

 

            Słuchając tej przypowieści Jezusa o zagubionej owcy, może nawet chcielibyśmy zaprzeczyć tym słowom Chrystusa. Właściwie nie do końca wydaje się być właściwe i rozsądne to zachowanie, które On opisuje. Zostawić dziewięćdziesiąt dziewięć owiec bez opieki, bez zabezpieczenia (przynajmniej nic o tym Chrystus nie mówi) i iść za jedną, zaginioną – może być łatwym narażeniem pozostałych zwierząt na niebezpieczeństwo zagubienia czy niebezpieczeństwo ze strony drapieżników, napadających na stada zwierząt. Jednak obraz ten pokazuje nam wielką miłość tego Pasterza, którego nazywamy Dobrym Pasterzem – dla każdego z nas bez wyjątku, dla każdego człowieka. On pragnie naszego dobra, troszczy się o nas w wieloraki sposób. On wyszedł nam naprzeciw, chcąc dokonać naszego odkupienia. Dlatego stal się Człowiekiem, dlatego narodził się w Betlejem, jako Syn Maryi. Przygotowujemy się do przeżywania tego pięknego czasu świątecznego, który nam będzie o tym szczególnie przypominał. Już teraz jednak wyrażajmy Chrystusowi Panu naszą wdzięczność za Jego miłość dla nas, za Jego zatroskanie o nas, o nasze dobro. Często starajmy się tę naszą wdzięczność wyrażać Dobremu Pasterzowi.

      2022-12-06 Słowo Życia

Ks. Jan Krupka

Autor ES

2022-12-06

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 1 lutego

Słowo Życia: 1 lutego

ŚRODA CZWARTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO Mk 6, 1-6 Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego...