Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Somianka: Dach sali sportowej zostanie wymieniony

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Dach hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Somiance jest w fatalnym stanie i musi być wymieniony. Samorząd województwa mazowieckiego dofinansuje tę inwestycję. 

Hala sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym jest przeznaczona nie tylko do prowadzenia lekcji WF czy zajęć sportowo-rekreacyjnych. Organizowane są tam również zawody sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym. Jest to także miejsce integracji lokalnej społeczności. Obecny stan techniczny hali nie pozwala w pełni z niej korzystać. Przeciekający dach spowodował duże zniszczenie podłogi drewnianej w sali gimnastycznej. Podłoga została wyremontowana w 2020 roku, a teraz dzięki wsparciu samorządu możliwy będzie remont dachu. Samorząd Mazowsza na ten cel przekaże 94,5 tys. zł.

– To kluczowa inwestycja dla mieszkańców gminy. Nasza decyzja o wsparciu tego remontu była oczywista. Przeciekający dach już raz zniszczył podłogę w hali gimnastycznej. Nie możemy więc dopuścić, aby spowodował kolejne zniszczenia – mówi Mirosław Augustyniak, radny województwa mazowieckiego.

W ramach inwestycji dach pokryty zostanie nową blachą, zamontowane zostaną rynny dachowe i rury spustowe. Wykonana zostanie także obróbka komina wraz z montażem taśm kominowych oraz obsadzeniem kratek wentylacyjnych.

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Somiance jest jedną z największych placówek oświatowych  na terenie gminy Somianka. Uczęszcza do niej 226 uczniów. Stan techniczny pokrycia dachowego nie pozwalał na prawidłowe funkcjonowanie hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Po opadach na sali gimnastycznej zbierała się woda, co ograniczało możliwości przeprowadzenia na niej zajęć wychowania fizycznego z powodu przeciekania dachu. Remont jest niezbędny, aby zapewnić odpowiednie warunki uczniom i pracownikom szkoły. Dzięki wsparciu finansowym samorządu województwa mazowieckiego uda się zrealizować bardzo ważną dla naszej małej społeczności lokalnej inwestycję – podkreśla Andrzej Żołyński, wójt gminy Somianka.

Mazovia.pl/red. pg

Autor M. Sz.

2021-05-13

Więcej informacji z tej kategorii