Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Wiara: Dzień Świętości Życia

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Kościół katolicki w Polsce obchodzi dziś Dzień Świętości Życia, który przypada w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

“Uroczystość przypomina o zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości.  Tego dnia promujemy każde życie, które jest największym darem Bożym”- powiedział biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński:

Pan Jezus przychodzi, żeby zwyciężyć śmierć, czyli, żeby promować życie. Bóg powiada: “Ja w Tobie, dziecko moje, odwzorowuje samego siebie”, a więc każda cząstka jest przebóstwiona. Tam jest zawarty obraz Boga. Bóg wprowadza swój Boży kod w naszą rzeczywistość.

      024-04-08 biskup Romuald Kamiński o Bogu

“W Dniu Świętości Życia katolicy powinni dziękować Bogu za dar życia i modlić się, aby było ono szanowane na każdym etapie” – mówił rektor akademickiego kościoła św. Anny w Warszawie ksiądz Mateusz Gawarski:

-Piękna uroczystość, bardzo ważny moment i warto w tę tajemnicę wejść całym sercem i próbować ją zrozumieć, aby też samemu uczyć się przez ten przykład Maryi przyjmować każdego dnia wolę Boga, ale może też podjąć to wyzwanie jaką jest modlitwa za życie, szczególnie o życie istot poczętych, a jeszcze nienarodzonych.

      2024-04-08 ksiądz Mateusz Gawarski o woli Bożej

Ksiądz Jan Sikorski zaznaczył, że uroczystość upamiętnia posłanie do Maryi anioła ze wspaniałą wiadomością:

-Niech mi się stanie, zgadzam się – to jest taki wzór dla każdego z nas, jeżeli Pan Bóg, który zwiastuje nam różne swoje sugestie przez głos sumienia, przez Słowo Boże, przez Pismo Święte, przez modlitwę, a my mówimy “nie”, to jest tragedia, ale kiedy mówimy “tak, niech mi się stanie według Słowa Bożego” to niebo jest szczęśliwe i człowiek jest szczęśliwy.

      2024-04-08 Ksiądz Jan Sikorski o odpowiedzi na wolę Ojca

Dzień Świętości Życia został ustanowiony w Kościele katolickim w Polsce w 1998 roku i był odpowiedzią polskich biskupów na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice “Evangelium Vitae” z 25 marca 1995 roku. W parafiach w uroczystość Zwiastowania proponuje się rozpoczęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

 

Autor M. D.

2024-04-08

Więcej informacji z tej kategorii