Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Wiara: Dziś rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

‘Będziesz miłował Pana, swego Boga. A bliźniego swego jak siebie samego’” – to hasło tegorocznego tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ten rozpoczyna się dziś i potrwa do 25 stycznia.

W związku z tym wiele diecezji przygotowało wiernym propozycje liturgii nabożeństw, modlitw i rozważań.

Prosimy Pana Boga, aby nasza wiara na całym świecie była coraz silniejsza wskazuje ksiądz dr Sławomir Pawłowski, sekretarz Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu:

-Chrześcijanie są bliżej siebie, jeżeli są bliżej Pana Jezusa. Jeśli prowadzą oni życie święte i zgodne z Ewangelii to zbliżają się do siebie, a modlą się o lepszą współpracę, bo chrześcijanie różnych wyznań mogą pracować dla dobra innych ludzi. Są to przedsięwzięcia charytatywne, kulturowe czy społeczne.

      2024-01-18 Ksiądz dr Sławomir Pawłowski o modlitwach chrześcijan

Hasło Tygodnia Modlitw nawiązuje do słów Pana Jezusa, które zawarte są w Piśmie Świętym:

Tekst biblijny, który jest w centrum to jest przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie. Pan Jezus w odniesieniu do tego przykazania opowiedział tę przypowieść, gdyś uczony w piśmie, który zadał pytanie o najważniejsze przykazanie od razu chciał się usprawiedliwić i zapytać kto jest jego bliźnim. Pan Jezus nawet odwraca perspektywę konkludując można powiedzieć: “Nie pytaj się, kto jest Twoim bliźnim, ale Ty bądź bliźnim dla każdego i to w czynnej miłości”.

      2024-01-18 Ksiądz dr Sławomir Pawłowski o haśle Tygodnia

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach czy koncertach.

Tematy poszczególnych dni publikujemy poniżej.

Dzień 1: Pomóż nam, Panie, zwrócić nasze życie ku Tobie
Dzień 2: Pomóż nam, Panie, całym sercem kochać Ciebie, bliźniego i siebie samych
Dzień 3: Panie, otwórz nasze serca na tych, których nie zauważamy
Dzień 4: Panie, spraw, abyśmy nigdy nie odwracali się od potrzebujących
Dzień 5: Panie, pomóż nam nieść nadzieję zranionym
Dzień 6: Panie, niech nasze Kościoły będą gościnnymi domami uzdrowienia
Dzień 7: Panie, naucz nas być bliźnimi
Dzień 8: Panie, uczyń nas miłosiernymi świadkami Twojego królestwa

Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez zespół ekumeniczny z Burkina Faso, koordynowany przez Wspólnotę Chemin Neuf.

Więcej informacji na stronie www.ekumenia.pl.

Autor M. D.

2024-01-18

Więcej informacji z tej kategorii