Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Wiara: W niedzielę poświęcenie kościoła w Ostrołęce

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

W niedzielę, 30 maja, podczas Mszy świętej o godz.12.00, Pasterz Diecezji biskup Janusz Stepnowski poświęci świątynię pw. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce.

– To wielkie wydarzenie dla naszej parafii mówi ks. Witold Kamiński, proboszcz parafii pw. św. Franciszka w Ostrołęce. Jest to zwieńczenie wielu lat pracy, a przede wszystkim ofiarnego serca parafian. Bogu niech będą za ludzi, którzy otworzyli swoje serca tworząc wspólnotę silną zaangażowaniem i wiarą, aby ta świątynia Bogu poświęcona była miejscem Jego rzeczywistej chwały.

Warto jednak zaznaczyć, że uroczyste poświęcenie kościoła nie jest jedynie aktem zewnętrznym, kończącym długotrwałe prace przy jego budowie. Jest bardzo ważnym aktem liturgicznym, przez który biskup, jako pasterz Kościoła diecezjalnego, publicznie i uroczyście przeznacza wzniesioną przez wiernych budowlę na świątynię Bożą, aby w niej gromadziła się miejscowa wspólnota wiernych.

Do czasu reformy liturgicznej Soboru watykańskiego II uroczyste oddanie nowo powstałej świątyni do celów kultu Bożego nazywano konsekracją kościoła. I chociaż termin ten wciąż jest powszechnie używany, nawet przez samych kapłanów, w świetle obowiązujących przepisów powinno mówić się o poświęceniu budowli, a nie o jej konsekrowaniu.

Liturgii poświęcenia kościoła przewodniczy biskup diecezjalny. Na początku liturgii mszy św. biskup poświęca wodę i skrapia nią ściany świątyni, ołtarz, a także obecnych wiernych. Później następuje odśpiewanie hymnu „Chwała na wysokości Bogu” i modlitwa celebransa.

Ważnym momentem jest śpiew Litanii do Wszystkich Świętych, który zastępuje modlitwę wiernych i jest wprowadzeniem do obrzędów poświęcenia. Po niej następuje bowiem złożenie relikwii świętych pod ołtarzem oraz odmówienie modlitwy poświęcenia przez biskupa.

Następnie biskup namaszcza świętym krzyżmem ołtarz i ściany kościoła (w dwunastu lub czterech wyznaczonych miejscach – tzw. zacheuszkach). Po namaszczeniu mają miejsce dwa kolejne obrzędy: obrzęd okadzenia ołtarza, świątyni i wiernych oraz obrzęd oświetlenia, polegający na zapaleniu wszystkich świateł w kościele, poczynając od świec ołtarzowych.

Po obrzędach okadzenia i oświetlenia następuje liturgia eucharystyczna, którą rozpoczyna procesja z darami. Na koniec uroczystości poświęcenia kościoła biskup udziela zgromadzonym błogosławieństwa.

Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu została erygowana 11 września 1994 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza. Powstała z terytorium parafii św. Antoniego i Zbawiciela Świata w Ostrołęce oraz Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu.

W 1994 r. staraniem ks. Tadeusza Zawadzkiego wikariusza parafii św. Antoniego w Ostrołęce została wybudowana drewniana kaplica, pobłogosławiona 11 września 1994 r. przez Biskupa pomocniczego Tadeusza Zawistowskiego. W latach 2000-2004 staraniem ks. prob. Witolda Kamińskiego został wybudowany nowy dwupoziomowy kościół parafialny, pobłogosławiony 25 grudnia 2004 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka. W ostatnich latach trwały prace nad wyposażeniem prezbiterium, w którym w punkcie centralnym znajduje się figura św. Franciszka na tle mozaiki.

red. JE

Hits: 154

Autor J. E.

2021-05-29

Więcej informacji z tej kategorii