Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Wiara: Zmartwychwstał Pan, Alleluja!

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

„WESELCIE SIĘ”

Oto jest dzień, który dał nam Pan! Miłość pokonała nienawiść, życie zwyciężyło śmierć, światło zwyciężyło mrok! W radosną Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego rozlega się śpiew: „Weselcie się już zastępy aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy król tak wielki odnosi zwycięstwo! Raduj się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem (…)”.

Zmartwychwstały Pan obdarza nas swymi darami, a udział w tych tajemnicach ożywia naszą wiarę, daje nadzieję i umacnia miłość. Jezus zwycięża śmierć i przynosi zmartwychwstanie. Przybywa z mocą. Przez swoją męczeńską śmierć i powstanie z martwych zwycięża nasz lęk przed odejściem z tego świata. Zmartwychwstały Chrystus może nas wydobyć z grobu naszych śmierci i niemocy, w których trwamy – z uzależnień, lęków, zniechęcenia, niewiary.

NADZIEJA NA ŻYCIE WIECZNE

Zmartwychwstanie Chrystusa jest obietnicą naszego zmartwychwstania i fundamentem naszej wiary. Powstanie Jezusa z martwych, podobnie jak Jego męka i śmierć, zmieniają nasze życie. Daje nam nadzieję, że my także po śmierci zmartwychwstaniemy razem z Nim. Tym, co zmieniło życie pierwszych uczniów Jezusa, było spotkanie z Panem, który powstał z martwych. Ten fakt radykalnie zmienił ich życie i skłonił do pójścia za Chrystusem, który powierzył im misję: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Wielu z nich nie zawahało się nawet oddać życia, realizując to wezwanie. Św. Paweł napisał: „Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14, 8).

Wielkanoc w Kościele nie kończy się w Poniedziałek Wielkanocny. Przez kolejne osiem tygodni będziemy obchodzić oktawę Wielkiej Nocy, a Okres Wielkanocny trwać będzie aż do Zesłania Ducha Świętego. Po jego zakończeniu będziemy wspominać zmartwychwstanie w każdą niedzielę roku liturgicznego. Wielkanoc nigdy się nie kończy. To, czego dokonał Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie trwa i będzie trwać na wieki. Nie powinniśmy zatem koncentrować się jedynie na dwóch dniach w roku – Niedzieli i Poniedziałku Wielkanocnym. Mamy zapraszać Zmartwychwstałego Jezusa do naszych serc przez cały rok. On ma zmieniać nasze życie, przewracając do góry nogami nasz cały świat. Głośmy tę Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu. Zostaliśmy włączeni przez chrzest w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, jesteśmy odkupieni przez Pana.

Chrystus żyje w nas, a my żyjemy w nim. Alleluja!

Autor K. P.

2024-03-31

Więcej informacji z tej kategorii