Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Wysokie Mazowieckie: Jesienne spotkania Klubu Miłośników Historii

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

W październiku i listopadzie odbyły się dwa spotkanie Klubu Miłośników Historii po długiej przerwie związanej z pandemią COVID-19. Spotkania odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem.

Gościem pierwszego z nich był prof. dr hab. Wojciech Polak – wiceprzewodniczący Kolegium IPN, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego UMK w Toruniu. Zgromadzona publiczność wysłuchała prelekcji nt. „Od Żółkiewskiego do stanu wojennego”. Najpierw prof. Polak omówił skomplikowane relacje polsko – rosyjskie w XVII w., w których ogromną rolę odegrał hetman Stanisław Żółkiewski. Za jego życia Rzeczpospolita stała się największą potęgą militarną i gospodarczą na kontynencie europejskim. Następnie objaśnił trudne stosunki polsko – niemieckie po 1939 r., które „są złe i to wyłącznie z winy naszego sąsiada zza Odry”. Opowiedział o ludobójstwie dokonanym przez III Rzeszę podczas II wojny światowej wobec Polaków, kiedy to wymordowano ponad 5 mln naszych rodaków, wywożono masowo na roboty przymusowe, więziono w obozach koncentracyjnych. Na zakończenie prelegent opowiedział zebranym o stanie wojennym w Polsce, podczas którego „nikczemność zmagała się z godnością i honorem”. Podkreślił bestialstwo pacyfikatorów kopalni „Wujek” wobec bohaterstwa górników, totalną cenzurę i propagandę wobec rozkwitu publicystyki oraz literatury podziemnej.

Podczas drugiego spotkania wykład pt. „Patriotyzm Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego” wygłosił prof. dr hab. Jan Żaryn – historyk, wykładowca akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, były pracownik Instytutu Historii PAN oraz Instytutu Pamięci Narodowej. W lutym 2020 r. stanął na czele nowo powstałego Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Nasz gość w swoim wystąpieniu przybliżył zebranym osobę bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – księdza, biskupa, kardynała, a przede wszystkim wielkiego przywódcę polskiego narodu. Wyróżniały go siła moralna, odwaga i upór, co pozwalało mu trwać niezłomnie w swoich decyzjach. Wychowywał i nauczał nie tylko do miłości Boga i bliźniego, ale także do miłości do ojczyzny, która jak zaznaczył prof. Żaryn – „była przejawem wielkiego patriotyzmu”. Swoim postępowaniem dawał przykład, troszczył się, prowadził i bronił. Brał na siebie odpowiedzialność, której się nie bał.

mat. nadesłany

Hits: 17

Autor P. G.

2021-12-01

Więcej informacji z tej kategorii