Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Grajewo: Znamy wstępną listę projektów zakwalifikowanych do BO

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Trzy projekty zostały pozytywnie zaopiniowane i zakwalifikowane do głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Grajewie. Przypomnijmy, że do dyspozycji mieszkańców jest 150 tys. zł.

Tak jak rok temu Budżet Obywatelski 2022 w Grajewie przeprowadzony zostanie elektronicznie za pomocą dedykowanej platformy: https://grajewo.budzet-obywatelski.org/. Strona ta umożliwia wnioskodawcom złożenie projektu, wygenerowanie plakatów promocyjnych oraz list poparcia, a mieszkańcom oddanie głosu elektronicznie na wybrany projekt.

W sumie zgłoszono cztery projekty, trzy z nich zostały pozytywnie zaopiniowane i zakwalifikowane do głosowania. Jeden został odrzucony.

Lista zadań pozytywnie ocenionych, które zostaną poddane pod głosowanie w sprawie wyboru zadań do budżetu
obywatelskiego na 2022 r.

Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja w brzmieniu proponowanym przez wnioskodawców Opis zadania Nr zadania w rejestrze Orientacyjny koszt brutto w zł * Uzasadnienie

(w przypadku
weryfikacji
negatywnej)

1

„Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności”

Budowa tężni solankowej na terenie Parku Solidarności o drewnianej konstrukcji wraz z podłączeniem do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu. BO.1.2022 149 260 zł _________
2

„Plac zabaw i siłownia przy Pływalni Miejskiej”

W parku ma zostać wykonany bezpieczny plac zabaw zgodny z normą PN-EN 1176, składający się z:
1. zestaw Wieża 12  2. huśtawka kombinowana
3. trampolina ziemna 4. huśtawka ważka podwójna
5. sprężynowiec konik 6. sprężynowiec skuter
7. karuzela wielki wirujący talerz
Na placu z kostki brukowej w pobliżu placu zabaw ma zostać wybudowana siłownia zewnętrzna składająca się z mocowanych na jednym pylonie 2 urządzeń w parach:
1. podciągacz + wypychacz  2. wahadło + steper
3. orbitrek + rowerek 4. narciarz + wioślarz
5. twister + biegacz
Montaż na kostce brukowej w pobliżu placu zabaw dwóch solarnych ławek multimedialnych z WiFi i możliwością ładowania USB.
BO.2.2022 147 829,16 zł _________
3

„Śmieciomaty z nagrodami”

Zadanie będzie polegało na zakupie i wdrożeniu zautomatyzowanych urządzeń służących do przyjmowania uprzednio zdefiniowanych surowców wtórnych (np. aluminium, PET, szkło, baterie). Za oddane śmieci mieszkańcy otrzymują punkty, które upoważniają do nagród np. bilety do kina, zniżki na wybrane usługi miejskie, rabaty do biorących udział w akcji sklepów, gadżety itp. Zbiórka punktów będzie odbywać się poprzez połączoną z maszyną aplikacją, którą mieszkaniec będzie mógł pobrać na telefon. W pierwszym etapie projektu należy wyłonić wykonawcę, określić lokalizację urządzeń oraz ustalić plan punktacji i nagrody. Następnym etapem jest dostarczenie i instalacja urządzeń w określonych wcześniej miejscach. Końcowa część projektu to oddanie urządzeń do użytku. BO.3.2022 145 340 zł _________

* przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu realizacji zadania

Lista zadań negatywnie ocenionych, które zostaną poddane pod głosowanie w sprawie wyboru zadań do budżetu
obywatelskiego na 2022 r.

Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja w brzmieniu proponowanym przez wnioskodawców Opis zadania Nr zadania w rejestrze Orientacyjny koszt brutto w zł * Uzasadnienie

(w przypadku weryfikacji negatywnej)

1

„Rowerowe Grajewo”

Realizacja zadania ma na celu bezpieczne skomunikowanie szkół, urzędów i instytucji oraz centrów handlowych, poprzez opracowanie sieci ogólnodostępnych dróg pieszo-rowerowych, a w szczególności dla uczniów szkół. BO.4.2022 150 000 zł Wniosek mimo dokonania przez jego autora uzupełnienia w trybie §4 ust 2 Regulaminu przeprowadzenia konsultacji społecznych BO w dalszym ciągu nie może być poddany pod głosowanie m.in. z powodów:

1) sporządzenie wyłącznie koncepcji w/y założeń przedstawionych przez autora wniosku stoi w sprzeczności z §2 ust 5 pkt 3 Regulaminu

2) wyodrębnienie pasów ruchu dla rowerów na zdecydowanej większości proponowanych ulic według zgodnej opinii komórek merytorycznych urzędu – naruszałoby obowiązujące przepisy prawa oraz normy techniczne budowy dróg.

* przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu realizacji zadania

Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do głosowania zostanie opublikowana do 26 czerwca. Głosowanie mieszkańców odbędzie się w dniach 12-25 lipca. Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2022 poznamy do 5 sierpnia.

pg

Hits: 10

Autor P. G.

2021-06-16

Więcej informacji z tej kategorii