Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża. Radni proszą o zmianę decyzji w sprawie przekształcenia szpitala. Niektórzy chcieli odwołania Wojewody Podlaskiego

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Łomżyńscy radni przyjęli wspólne stanowisko w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w jednoimienną placówkę zakaźną. Radni żądają odwołania tej decyzji i grożą, że podejmą wszelkie możliwe kroku prawne, jeśli tak się nie stanie.

– W tej sytuacji, w której zostaliśmy dzisiaj postawieni, chyba najgorszą rzeczą jest to, że jest brak informacji. Stąd między innymi jest niepokój. Sama decyzja oczywiście dla nas jest nielogiczne, niezrozumiała i my się z tą decyzją nie zgadzamy.  To, co jest istotne dla nas, dla samorządu miasta, to zapewnienie opieki zdrowotnej naszym mieszkańcom, a w momencie podjęcia tej decyzji, w naszej ocenie, takiej możliwości nie ma. Oczekujemy odpowiedzi i też uspokojenia mieszkańców, bo wiemy jaka jest atmosfera w mieście. Widzimy te napięcie, które jest obecne mówił prezydent Łomży, Mariusz Chrzanowski.

Na zwołanej dzisiaj nadzwyczajnej sesji, mimo zaproszenia, nie pojawił się ani wojewoda podlaski, ani żaden z jego przedstawicieli. Część radnych oponowała za tym, żeby we wspólnym stanowisku zażądać odwołania wojewody podlaskiego ze stanowiska. Ostatecznie taka deklaracja nie padła, bo jak stwierdził prezydent Chrzanowski, takie stanowisko skreśla miasto w walce o zmianę tej decyzji. 

Poniżej pełna treść stanowiska przyjęte przez radnych:

Stanowisko Rady Miejskie Łomży z dnia 17 marca 2020 roku do Prezesa Rady Ministrów oraz do wiadomości Wojewody Podlaskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w jednoimienny szpital zakaźny. 

Rada Miejska Łomży, rozumiejąc powagę sytuacji sytuacji i zachowując chęć współpracy w zwalczaniu pandemii koronawirusa, wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w jednoimienny szpital zakaźny przeznaczony dla osób zarażonych koronawirusem SARS-Cov-2. Decyzja ta spowodowała pozostawienie około 120 tysięcy mieszkańców Łomży i regiony bez specjalistycznej opieki szpitalnej.

W szczególności oburza nas fakt, że takie rozstrzygnięcia zostały podjęte nie tylko bez konsultacji z lokalnymi władzami, ale również, iż o tym fakcie dowiedzieliśmy się z mediów. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-Cov-2 to na Wojewodzie Podlaskim spoczywa ciężar zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej, wyposażenia placówek ochrony zdrowia oraz prawidłowy przepływ informacji między organami władzy publicznej, a mieszkańcami. 

Podkreślić należy, że w “Wojewódzkim Planie Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii w Województwie Podlaskiem na lata 2018-2020” jako szpital, do którego w pierwszej kolejności będą kierowani pacjenci z podejrzeniem choroby zakaźnej szczególnie niebezpiecznej, wskazany został Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul.Żurawiej 14 w Białymstoku.

Tymczasem zarówno w naszej ocenie, jak również opinii mieszkańców i pracowników łomżyńskiego szpitala, placówka ta nie jest przygotowana na to, by przyjmować pacjentów zarażonych koronawirusem, a ze strony Wojewody Podlaskiego nie ma informacji, w jaki sposób i kiedy podjęte zostaną działania zapewniające bezpieczeństwo personelowi szpitala oraz jego przyszłym pacjentom. Co więcej, w żaden sposób nie została przez służby Wojewody zabezpieczona szpitalna opieka medyczna dla mieszkańców Łomży i regionu. Opublikowanie wykazu poradni specjalistycznych na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Białymstoku nie stanowi właściwego zapewnienia o tym, że będzie ona świadczona na dotychczasowym poziomie. 

Z informacji przekazanych przez prezesa MPWiK sp. z o.o. wynika, że szpital nie posiada stosownej, wymaganej prawem infrastruktury do dezynfekcji ścieków, co będzie wiązało się z odcięciem możliwości odbierania ścieków ze szpitala.

Żądamy od Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Wojewody Podlaskiego natychmiastowych działań dotyczących wycofania się z podjętej decyzji o umiejscowieniu na terenie miasta Łomży szpitala zakaźnego obsługującego zarażonych koronawirusem SARS-Cov-2 w województwie podlaskim. W przypadku braku wycofania się z tej decyzji, jako samorząd Łomży podejmiemy wszelkie możliwe działania na drodze prawnej.

Za przyjęciem stanowiska głosowało 19 radnych spośród 20 biorących udział w posiedzeniu. Pismo ma jak najszybciej trafić na ręce Wojewody Podlaskiego. W tym celu zbiera się delegacji na czele z prezydentem Łomży. Swoje kroki obiecali podjąć też samorządowcy z okolic, którzy będą próbować rozmawiać o zmianie decyzji w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej w Warszawie. 

pg/jt

[related limit=”5″]

 

Hits: 0

Autor P. G.

2020-03-17

Więcej informacji z tej kategorii