Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Od poniedziałku, 16 marca 2020 r. zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Łomży, który do 25 marca będzie nieczynny dla interesantów. Ograniczenie dotyczy wszystkich głównego budynku Ratusza jak również wydziałów zamiejscowych.

– Nie wykluczamy możliwości przedłużenia tego terminu – wszystko uzależnione jest od rozwoju sytuacji epidemiologicznej informują miejscy urzędnicy. 

Zmiana sposobu funkcjonowania Urzędu Miejskiego nie oznacza, że pracownicy nie będą wykonywali swoich obowiązków. Kadra będzie pracowała normalnie. Pracownicy będą realizowali wszystkie obowiązki, łącznie ze sprawami mieszkańców – tylko bez bezpośredniego kontaktu. Wszelkie dokumenty i wnioski będzie można złożyć elektronicznie, bądź poprzez wrzucenie ich w zamkniętej kopercie do odpowiedniego pojemnika, umieszczonego w wejściu do urzędu. Aby ułatwić kontakt, na składanym dokumencie należy pozostawić numer telefonu.

Kontakt z urzędnikami możliwy będzie w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30) – telefonicznie (86 2156700), mailowo (ratusz@um.lomza.pl) oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

Poczta tradycyjna będzie na bieżąco obsługiwana – korespondencja będzie przyjmowana wyłącznie za pośrednictwem operatora usług pocztowych – dokumenty należy wysłać pocztą, gdyż kancelaria Urzędu nie będzie przyjmowała interesantów. W przypadku kontaktu pocztowego prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.

W powyższym terminie nie będzie funkcjonowało Centrum Obsługi Mieszkańców poprzez bezpośredni kontakt: dotyczy rejestracji pojazdów, dowodów osobistych, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej – sprawy merytoryczne (w COM) mogą być załatwiane zdalnie: telefon, mail, ePUAP.

W Urzędzie Stanu Cywilnego wizyta możliwa będzie tylko w przypadku rejestracji zgonów i urodzeń. Wejście poprzez nową część Ratusza. Konieczność wizyty będzie weryfikował Strażnik Miejski po kontakcie z pracownikiem USC.

– Apelujemy ponownie, by prewencyjnie nie wychodzić z domu jeśli nie ma ku temu poważnej przyczyny. Stosowanie się do zaleceń wydawanych przez odpowiednie służby pomoże szybciej i bezpiecznej przebyć sytuację, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa – dodają urzędnicy.

UM Łomża

[related limit=”5″]

Autor M. Sz.

2020-03-15

Więcej informacji z tej kategorii

Książka: Boży architekt

Książka: Boży architekt

  Książka Patricka Sbalchiero o światowej sławy architekcie Antonim Gaudím nie jest kolejnym podręcznikiem...