Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Marcin Chmielnicki: Jan Paweł II był wielkim przyjacielem młodzieży. Jego relacja z KSM była bardzo silna

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

„Jan Paweł II od początku swojej pracy na rzecz Kościoła, już jako wikariusz, był przyjacielem i młodzieży, i KSM. Ks. Karol Wojtyła był asystentem oddziałów KSM, jeszcze na terenie archidiecezji krakowskiej. Relacja Jana Pawła II z KSM była bardzo silna. Bardzo mu zależało, żeby po upadku komunizmu w Polsce KSM było reaktywowane. A o tym, jaka to była siła w przedwojniu, świadczą same liczby. KSM w latach przedwojennych miało 250 tys. członków. Była to ogromna siła” – powiedział w poranku „Siódma 9” Marcin Chmielnicki z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W rozmowie z Karolem Gacem opowiedział o związkach Jana Pawła II z KSM oraz o obchodach 100-lecia urodzin papieża.

Zapytany, jak KSM uczciło 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II, odpowiedział:

„Wpadliśmy na pomysł, że czymś specjalnym, czymś możliwym do zrobienia i angażującym młodych ludzi w Polsce będzie stworzenie specjalnej piosenki, która miałaby uczcić 100 urodziny Jana Pawła II. Taka piosenka została napisana przez Annę Gąsior z KSM diecezji rzeszowskiej. Tytuł piosenki został zainspirowany przede wszystkim osobistą, ścisłą relacją Jana Pawła II z Matką Bożą. W projekt «Jestem Twój» zaangażowało się prawie 100 osób z całej Polski. Każdy z nich nagrywał odpowiednie partie muzyczne, wokalne i instrumentalne, tak aby 18 maja opublikować w mediach społecznościowych ten utwór”.

Zaznaczył, że Karol Wojtyła miał silne związki z KSM.

„Jan Paweł II od początku swojej pracy na rzecz Kościoła, już jako wikariusz, był przyjacielem i młodzieży, i KSM. Ks. Karol Wojtyła był asystentem oddziałów KSM, jeszcze na terenie archidiecezji krakowskiej. Relacja Jana Pawła II z KSM była bardzo silna. Bardzo mu zależało, żeby po upadku komunizmu w Polsce KSM było reaktywowane. A o tym, jaka to była siła w przedwojniu, świadczą same liczby. KSM w latach przedwojennych miało 250 tys. członków. Była to ogromna siła”.

„Chyba najtrafniejszą formą przekazu tego, co Jan Paweł II mówił do młodych i do wszystkich katolików są różnego rodzaju filmy, nagrania, które w jakiś sposób się utrzymały, ale też to przesłanie, które w ogóle funkcjonuje w nauczaniu Kościoła. Papież Benedykt w liście na 100 urodziny Jana Pawła II pisał o tym, że papież Jan Paweł II jest cały czas papieżem centrum. A co tym centrum w ogóle jest? Jest nim nauczanie o Bożym miłosierdziu” – mówił gość poranka.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

 

Autor J. E.

2020-05-21

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 5 grudnia

Słowo Życia: 5 grudnia

PONIEDZIAŁEK DRUGIEGO TYGODNIA ADWENTU Łk 5, 17-26 Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i...

Słowo Życia: 4 grudnia

Słowo Życia: 4 grudnia

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU Mt 3, 1-12 W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa:...

Słowo Życia: 3 grudnia

Słowo Życia: 3 grudnia

SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU Mt 9, 35-10,1.5.6-8 Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w...