Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Mazowsze: Rekordowa liczba projektów zgłoszonych do BOM

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

475 projektów wpłynęło do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Jest to rekordowa liczba pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców województwa do BOM.

Łącznie wpłynęło aż 475 projektów, z czego 113 z puli ogólnowojewódzkiej. Najwięcej projektów złożyli mieszkańcy subregionu siedleckiego. Wpłynęło:

67 projektów z podregionu siedleckiego;
57 projektów z podregionu warszawskiego wschodniego;
49 projektów z podregionu radomskiego;
41 projektów z podregionu warszawskiego zachodniego;
31 projektów z podregionu ciechanowskiego;
31 projekty z podregionu ostrołęckiego;
29 projektów z podregionu płockiego;
29 projektów z podregionu żyrardowskiego;
28 projektów z Warszawy.

Jest to rekordowa liczba zgłoszonych projektów. – Jest to optymistyczny wynik i pokazuje, że coraz lepiej rozumiemy czym jest Budżet Obywatelski Mazowsza, coraz łatwiej przychodzi nam konstruowanie projektów i oczywiście mamy coraz więcej pomysłów – mówi rzeczniczka urzędu marszałkowskiego, Marta Milewska.

      2023-01-25 Marta Milewska

Spośród wszystkich projektów zgłoszonych do BOM-u najwięcej, bo aż 128 dotyczyło kultury, ochrony zabytków i opieki nad nimi. Drugimi najczęściej zgłaszanymi przedsięwzięciami były te związane z edukacją publiczną (81 projektów) oraz z promocją i ochroną zdrowia (79 projektów). Nieco mniej, bo 68 pomysłów wpłynęło w kategorii kultura fizyczna i turystyka, a 43 dotyczyły transportu zbiorowego i dróg publicznych. W kategoriach ochrona środowiska i bezpieczeństwo publiczne wpłynęło po 17 projektów. 14 przedsięwzięć dotyczy pomocy społecznej i 11 zagospodarowania przestrzennego. Najmniej projektów wpłynęło w kategoriach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (10 projektów), modernizacji terenów wiejskich (4 projekty) oraz polityki prorodzinnej (3 projekty).

Teraz trwa ocena projektów. Po niej mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, które pomysły zostaną zrealizowane.

BŚ/Mazovia.pl

Więcej informacji z tej kategorii