Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Ostrołęka: Ulica Goworowska przeszła modernizację

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Ponad rok, tyle czasu trwała przebudowa ulicy Goworowskiej w Ostrołęce. Na początku miesiąca odbył się odbiór techniczny inwestycji, a wraz z nim na drodze przywrócony został ruch.

O tym, co obejmowała przebudowa mówi Malwina Łuba z ostrołęckiego Urzędu Miasta:

– Zadanie obejmowało: przebudowę ul. Goworowskiej oraz odcinka ul. Pomian i Brata Zenona Żebrowskiego, budowę ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem oraz budowę przejazdu rowerowego przez jezdnię z przejściem dla pieszych w ul. Brata Zenona Żebrowskiego. Prace polegały m.in na rozbiórce elementów dróg i ulic,robotach ziemnych, wykonaniu nawierzchni bitumicznej, nawierzchni z kostki brukowej oraz nawierzchni z kostki kamiennej, ustawieniu betonowych i kamiennych krawężników i obrzeży chodnikowych, wykonanie terenów zieleni, wykonaniu kanalizacji deszczowej, przebudowie kablowych linii energetycznych, oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej, przebudowie urządzeń telekomunikacyjnych i wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego.

      2022-07-11 Malwina Łuba o przebudowie ulicy Goworowskiej

Inwestycja kosztowała ponad 9 mln złotych. Zadanie zostało dofinansowane w 80% przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

pg/fot. UM Ostrołęka

Autor P. G.

2022-07-11

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 5 grudnia

Słowo Życia: 5 grudnia

PONIEDZIAŁEK DRUGIEGO TYGODNIA ADWENTU Łk 5, 17-26 Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i...

Słowo Życia: 4 grudnia

Słowo Życia: 4 grudnia

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU Mt 3, 1-12 W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa:...

Słowo Życia: 3 grudnia

Słowo Życia: 3 grudnia

SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU Mt 9, 35-10,1.5.6-8 Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w...