Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Region: Jak będzie wyglądać studniówka? Rząd wydał wytyczne

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Studniówka bez osób towarzyszących spoza szkoły i z dużą dbałością o zasady sanitarne. Rząd wydał wytyczne dotyczące organizacji zabawy dla maturzystów.

Wytyczne dotyczą wydarzeń organizowanych przez szkołę, w tym radę rodziców, zarówno w budynku szkoły, jak i poza nim. Czytamy w nich m.in. że organizator może zdecydować o organizacji studniówki tylko dla uczniów bez osób towarzyszących. W uroczystości mogą brać udział osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Co do zasad sanitarnych to zaleca się, żeby przy stolikach, w miarę możliwości, siedzieli uczniowie z jednej klasy. Częściej należy też salę wietrzyć i przeprowadzać dezynfekcję.

Poniżej publikujemy pełne wytyczne:

 • Organizator powinien na bieżąco aktualizować wiedzę oraz zmieniającą się sytuację epidemiologiczną na danym terenie.
 • Organizator powinien dostosować zasady organizacji studniówki do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 351 ze zm.).
 • Organizator ustala/pozyskuje liczbę uczestników.
 • Organizator może zdecydować o organizacji studniówki tylko dla uczniów (bez osób towarzyszących).
 • W uroczystości mogą brać udział osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 • Organizator powinien poinformować uczestników, w tym rodziców uczniów niepełnoletnich, o obowiązujących podczas studniówki zasadach i ograniczeniach.
 • Organizator powinien uwzględnić obowiązujące od 1 września 2021 r. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Rekomenduje się, żeby przy stolikach, w miarę możliwości, siedzieli uczniowie z jednej klasy.
 • Rekomenduje się zwiększoną częstotliwość (co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych (tj.: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł) oraz miejsc wspólnie użytkowanych (tj.: toalety, podłogi, blaty).
 • Należy wietrzyć pomieszczenia, z których korzystają uczestnicy, co najmniej raz na godzinę, a sale do tańczenia częściej.
 • Rekomenduje się taką organizację uroczystości, która ograniczy kontakty z osobami niebędącymi uczestnikami danej studniówki.

red. pg

Hits: 13

Autor P. G.

2021-12-22

Więcej informacji z tej kategorii