Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Rekolekcje dla wszystkich – abp Grzegorz Ryś

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

O poszukiwaniu prawdy i odróżnianiu dobra od zła mówił podczas drugiej konferencji w ramach, odbywających się na Jasnej Górze, “Rekolekcji dla wszystkich” abp Grzegorz Ryś metropolita łódzki.

„Pismo Święte pokazuje nam, że podejście do prawdy i dobra jest sprawą życia i śmierci” – mówił arcybiskup.

Wskazał, że te dwa pojęcia są obecne na kartach Pisma Św. od pierwszych wersów. W Księdze Rodzaju Bóg pokazuje człowiekowi Drzewo Poznania Dobra i Zła, z którego nie wolno mu spożywać owoców. O czym świadczy ten zakaz?

“Tylko Bóg poznaje, co jest dobre, a co złe i ta wiedza Boga jest Jego wyłączną kompetencją – wyjaśnia abp Ryś. – Człowiek, jeśli chce poznać, musi zapytać Boga i to Bóg mu objawia, co jest dobre, a co złe”.

Bóg się Swoją wiedzą chętnie z człowiekiem dzieli. Pan Jezus powiedział: “Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro” (Łk 6,45). Człowiek rozpoznaje dobro i zło w swoim wnętrzu; w swoim sumieniu. “Człowiekowi dobro i zło jest zadane, ale nie w ten sposób, że sam je określa i definiuje”.

To nie człowiek sam decyduje o tym, co jest dobre, a co złe. Bóg przestrzega człowieka przed wejściem w taką rolę. Dlaczego? Ponieważ takie podejście skończy się dla niego, i dla innych ludzi w jego życiu, śmiercią.

Szatan, który jest kłamcą, mówi: “Na pewno nie umrzecie. (…) Będziecie jak bogowie znali dobro i zło”. “Znać dobro i zło to znaczy decydować, co jest dobre, a co złe” – wyjaśnia arcybiskup.

Ostatecznie wybór dobra to wybór Boga, wejście z Nim w relację, w komunię. “I wtedy człowiek żyje” – podkreśla abp Ryś.

Na program trzydniowych “Rekolekcji dla Wszystkich” składają się oprócz katechez, także wieczorne Msze Święte o godz. 20.00, celebrowane w Kaplicy Matki Bożej i Apel Jasnogórski o 21.00.

Wszystkie katechezy i modlitwy są dostępne m.in. za pośrednictwem jasnogórskiego kanału Youtube.

red. je

Autor adam

2020-11-13

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 5 grudnia

Słowo Życia: 5 grudnia

PONIEDZIAŁEK DRUGIEGO TYGODNIA ADWENTU Łk 5, 17-26 Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i...

Słowo Życia: 4 grudnia

Słowo Życia: 4 grudnia

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU Mt 3, 1-12 W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa:...

Słowo Życia: 3 grudnia

Słowo Życia: 3 grudnia

SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU Mt 9, 35-10,1.5.6-8 Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w...