Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 1 czerwca

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

ŚRODA SIÓDMEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO

J 17,11b-19

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
„Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo.
Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”.

 „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.”

W modlitwie Jezusa z Wieczernika, którą zwykliśmy nazywać Modlitwą Arcykapłańską (fragmentu tej modlitwy słuchamy dziś w Liturgii) ważnym tematem, ważną prośbą skierowaną do Ojca jest prośba Chrystusowa o jedność. O to prosi Jezus i takie jest Jego pragnienie: oby „stanowili jedno”. Kiedy słuchamy tych słów Jezusa, jakże nam łatwo uświadomić sobie, że – niestety! – daleko nam do realizowania tego pragnienia naszego Zbawiciela. Przeróżne spory, konflikty, walki toczące się w różnych miejscach na świecie, są jakże bolesnym świadectwem braku jedności między ludźmi… Musimy jednak zauważyć w tym miejscu jedną rzecz o bardzo dużym znaczeniu. Mianowicie tę, że nie ma wcale potrzeby szukania gdzieś daleko i przytaczania przykładów takich trudnych sytuacji, które dzieją się gdzieś w odległych krajach. Bo obok nas tak często są różne sytuacje świadczące o tym braku jedności. A jakże często to my sami uczestniczymy w takich sytuacjach, sprawach, nieporozumieniach (nieraz z osobami bardzo nam bliskimi), gdzie ten brak jedności i pokoju jest tak bardzo wyraźny i dotkliwy. „Oby byli jedno” – wsłuchajmy się w te słowa wyrażające pragnienie Chrystusowe z Wieczernika i starajmy się realizować to budowanie jedności w codziennym życiu!

      2022-06-01 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 29

Autor P. G.

2022-06-01

Więcej informacji z tej kategorii