Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 13 sierpnia

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

SOBOTA DZIEWIĘTNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 19,13-15

Przynoszono do Jezusa dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: „Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie”. Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd.

„(…) do takich bowiem należy królestwo niebieskie.”

Takimi słowami reaguje Jezus na zachowanie uczniów, którzy utrudniali dzieciom dostęp do swego Mistrza. Może i kierowali się dobrymi chęciami. Chcieli, być może, by ich Nauczyciel choć trochę mógł odpocząć, a oto przychodzą kolejni ludzie chcący spotkać Jezusa, słuchać Jego słów – a jednocześnie: proszący o modlitwę i błogosławieństwo dla dzieci, które zostały przyprowadzone i przedstawione Jezusowi. Chrystus Pan jednak spełnia prośbę tych, którzy przybyli. Mówi nam Ewangelista: „Włożył na nie ręce”, a jednocześnie czyni z tej sytuacji okazję do nauki skierowanej do uczniów, skierowanej do wszystkich Swoich uczniów: „(…) do takich bowiem należy królestwo niebieskie”. Te dzieci zostają przedstawione jako przykład. Uczniowie Pana mają stawać się „jak dzieci”. Także i my powinniśmy starać się do dzieci upodabniać. Nie chodzi tu o infantylność, o naiwność… – ale o dziecięcą prostotę i ufność, o dziecięcą otwartość dla Boga i dla Jego nauki. Chodzi o dziecięce, kochające serce – kochające Boga i bliźnich. Panie Boże, dopomóż nam stawać się dziećmi. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, bo przecież Ty jesteś naszym Ojcem. Dopomóż nam, byśmy potrafili żyć, postępować, mówić tak, by zasługiwać coraz bardziej na to miano: „dzieci Boże”. Niech te słowa staną się naszą szczególną modlitwą w dniu dzisiejszym.

      2022-08-13 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 31

Autor P. G.

2022-08-13

Więcej informacji z tej kategorii