Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 19 sierpnia

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

PIĄTEK DWUDZIESTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 22,34-40

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”
On mu odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.

„Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”

Jezus odpowiada na pytanie o „największe” przykazanie, Pytanie, które w kontekście mnogości przykazań, przepisów ST, miało swoje znaczenie. Odpowiedź bowiem pozwoliłaby na jakieś uporządkowanie tych wszystkich zobowiązań według jakiejś hierarchii ważności… Jezusowa odpowiedź jest ważna także i dla nas. Najważniejsze przykazanie – to przykazanie miłości. Przykazanie miłości Boga i bliźniego. „Będziesz miłował Pana Boga swego…”: Bóg darzy nas Swoją miłością i tego doświadczamy ciągle na nowo w naszym życiu. Jeśli wiec On darzy nas miłością – w odpowiedzi powinniśmy miłować Boga. A jeśli będziemy mieli w naszym sercu miłość dla Boga, to znajdziemy czas na modlitwę, znajdziemy możliwość bycia na niedzielnej Mszy św., weźmiemy do ręki Pismo św. Jeśli w naszym sercu będzie miłość dla Boga, to będziemy starali się realizować Jego naukę, zawartą w przykazaniach. „Będziesz miłował bliźniego swego…”: kto będzie nosił w sercu swoim prawdziwą miłość dla swoich bliźnich, będzie realizował wszystkie przykazania uczące nas właściwego odniesienia do drugiego człowieka. Człowiek miłujący bliźniego czci rodziców, nie zabija, nie cudzołoży, nie kradnie, nie mówi fałszywego świadectwa, nie pożąda… Człowiek miłujący Boga i bliźniego zachowa całą naukę daną mu przez Pana. Czy my miłujemy?

      2022-08-19 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

 

Autor M. Sz.

2022-08-19

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 25 września

Słowo Życia: 25 września

PONIEDZIAŁEK XXV TYDZIEŃ OKRESU ZWYKŁEGO (ROK A)   Łk 8, 16-18 Jezus powiedział do tłumów: «Nikt nie zapala lampy...