Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 2 czerwca

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

CZWARTEK SIÓDMEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO

J 17,20-26

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
„Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

(…) aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.”

Słuchamy dziś fragmentu pięknej modlitwy Jezusa z Wieczernika, tzw. Modlitwy Arcykapłańskiej, modlitwy, w której Chrystus Pan szczególnie akcentuje sprawę jedności. Pragnie On, by Jego uczniowie tę jedność przeżywali, budowali, by ją pogłębiali. Chodzi tu zarówno o jedność z Bogiem, z Tym, który Siebie określa (jak wiemy z innych miejsc Ewangelii): Krzewem Winnym, Dobrym Pasterzem, jak też i o jedność uczniów między sobą. Ta jedność, jak słyszymy w dzisiejszej perykopie, ma być świadectwem prawdziwości Ewangelii, prawdziwości słów Chrystusowych: „aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”. Popatrzmy więc, jaka ciąży na nas odpowiedzialność: nasze życie ma być świadectwem dawanym Chrystusowi i Jego Ewangelii. Można nie być kapłanem, zakonnikiem czy misjonarzem, można nie być katechetą w szkole… – ale każdy człowiek wierzący, gdziekolwiek by nie był, cokolwiek by nie robił jest tym, który został przez Pana wezwany do dawania świadectwa. A to świadectwo ma być świadectwem jedności z Bogiem i z braćmi, świadectwem miłości, pokoju, wzajemnej zgody i życzliwości dla drugiego człowieka. Czy my dajemy takie świadectwo swoim życiem? Czy patrząc na nasze postępowanie można wyciągnąć wniosek o prawdziwości Ewangelii?

      2022-06-02 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 18

Autor P. G.

2022-06-02

Więcej informacji z tej kategorii