Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 22 czerwca

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

ŚRODA DWUNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 7,15-20

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców.
Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach”.

„Poznacie ich po ich owocach.”

Porównanie użyte przez Jezusa, porównanie do owocowania drzew i innych roślin jest dla nas bardzo zrozumiałe. Jeśli bowiem owoc ma być piękny, dobry, wartościowy – potrzebne są różne czynniki (i to w odpowiedniej proporcji): woda, światło słoneczne, składniki mineralne… Jest to często powiązane także z trudem, z wysiłkiem rolnika czy ogrodnika – aby ten plon był jak najlepszy. Jeśli to zechcemy przenieść do sytuacji ludzi, do życia każdego z nas – to możemy dostrzec to podobieństwo, które powinniśmy dostrzec. Bóg pragnie od człowieka dobrego owocowania, owocowania zgodnego z Jego wolą. On daje nam w Swoim miłosierdziu i zatroskaniu o nas potrzebne dary łaski dla tego owocowania. Daje nam Swoją moc, daje nam talenty i zdolności, wspiera nasze ludzkie wysiłki w czynieniu dobra. Ale tak, jak jest potrzebny wysiłek uprawiającego rośliny, jego trud wokół wzrastających upraw – tak też jest potrzebny nasz trud, w którym wykorzystalibyśmy to, co Bóg nam daje; trud, który byłby współpracą z łaskami Pana nam udzielanymi. Są ci, którzy nie współpracują z Bożą łaską, którzy nie chcą przynosić Panu tego „dobrego owocu”, którego On od nas pragnie. Są jednak i ci, którzy chcą i starają się obdarzać Boga „dobrym owocem”. „Poznacie ich po ich owocach.” A jeśli chodzi o nas? Jakie są owoce naszego życia?

      2022-06-22 Słowo Boże na każdy dzień - CEM Spes Media Group

ks. Jan Krupka

Hits: 15

Autor P. G.

2022-06-22

Więcej informacji z tej kategorii