Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 22 sierpnia

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ

Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą…”

Dzisiejsza liturgia przypomina nam raz jeszcze dobrze nam znaną scenę biblijną. Archanioł Gabriel przybywa do Maryi w Nazarecie przynosząc Jej słowo od Boga: On chce, by Ona, młoda Niewiasta z Nazaretu, stała się Matką zapowiedzianego Mesjasza, którym będzie Jezus, Syn Boży. Maryja została w szczególny sposób przygotowana do tego wyjątkowego zadania. Bóg obdarzył Ją przeobficie Swoimi łaskami, o czym mówił archanioł w swoim pozdrowieniu do Maryi, nazywając Ją „pełną łaski”. Tak, Bóg obdarzył Ją szczególnie – ale jednocześnie, musimy to zauważyć, Maryja także współpracowała z Bogiem, z darami Jego łaski. Gotowa była Swoim postępowaniem odpowiadać na Bożą miłość i łaskawość. Postępowaniem, które było ciągłym realizowaniem woli Bożej. Podczas Zwiastowania mówi o tym: „(…) niech mi się stanie według twego słowa”. Taka zawsze była postawa Najświętszej Maryi Panny. Tego także uczy nas Maryja. Nie ulega przecież wątpliwości, że my także jesteśmy obdarowani przez Boga Jego łaską. Nie jest to szczególne obdarowanie, które otrzymała Maryja, ale Bóg nam także okazuje Swą łaskawość, obdarzając nas darami Swej łaski i miłosierdzia. Ale: jak odpowiadamy na tę Bożą miłość i łaskawość? Spróbujmy się nad tym pytaniem zastanowić i starajmy się naśladować postawę Maryi, która nazywa Siebie „służebnicą Pana”.

      2022-08-22 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 41

Autor P. G.

2022-08-22

Więcej informacji z tej kategorii