Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 24 maja

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

WTOREK SZÓSTEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO

J 16,5-11

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: «Dokąd idziesz?» Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was.
On zaś gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony”.

„ (…) jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeśli odejdę, poślę Go do was.”

Zasmuceni są zapewne uczniowie Jezusa, kiedy słyszą o tym, że On, ich Mistrz i Pan, mówi im o Swoim odejściu. Ale jednocześnie mówi im Jezus o tym, że pośle im szczególny Dar – Pocieszyciela. Zostaną obdarzeni Duchem Świętym. Jego dary będą wylane obficie na Apostołów i na cały Kościół św. W sposób szczególny każdy z nas zostaje obdarzony tym darem Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Może to jest właśnie dla ciebie czas przygotowania do przyjęcia tego sakramentu, a może go przyjąłeś w tych ostatnich dniach? A może już trochę czasu upłynęło od tego szczególnego wydarzenia… Wróć jednak myślą do tych słów z obrzędu sakramentalnego, kiedy mówiłeś razem z innymi: „Pragniemy, aby Duch Święty umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”. To pragnienie niech będzie wciąż żywe w twoim sercu. Ciągle na nowo proś o dary Ducha Świętego potrzebne tobie, byś mógł każdego dnia swoją wiarę mężnie wyznawać i według jej wskazań postępować. A jeśli przygotowujesz się do przyjęcia sakramentu bierzmowania – to postaraj się dobrze przygotować do tej wyjątkowej chwili i szczególnie gorąco proś o dary Ducha Świętego dla siebie i dla tych, którzy z tobą ten sakrament będą przyjmować!

      2022-05-24 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

 

Hits: 22

Autor P. G.

2022-05-24

Więcej informacji z tej kategorii

Myszyniec: Noc Poezji w dzwonnicy

Myszyniec: Noc Poezji w dzwonnicy

Dziś w Myszyńcu Noc Poezji w ramach III edycji Myszynieckich Nocy w Dzwonnicy. Wydarzenie promuje twórczość poetów...