Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 25 maja

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

ŚRODA SZÓSTEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO

J 16,12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.”

Jezus mówi o Duchu Świętym nazywając Go Duchem Prawdy. On jest Tym, którego mają otrzymać uczniowie. On będzie prowadzić ich do prawdy, do „całej prawdy”. To Dar, którego Jezus chce dać każdemu ze Swoich uczniów, a więc i nam. Wiemy, jak bardzo chcemy prawdy, wiemy jak często poszukujemy prawdy. Szczególnie ważne jest poznanie prawdy w sferze wiary i religii, w sferze zasad życia chrześcijańskiego, w poznawaniu tego, co Bóg nam objawia, czego nas uczy, do czego nas zobowiązuje. Dlatego też w szczególnie ważnych momentach naszego życia prosimy o dar Ducha Świętego – Ducha Prawdy. Prosimy o ten Dar podczas obrzędów sakramentalnych; prosimy rozpoczynając przeżywanie rekolekcji czy misji św.; prosimy przed czytaniem Pisma św. czy medytacją nad Słowem Bożym; prosimy przed homilią w czasie Mszy św., śpiewając pieśń do Ducha Świętego. Starajmy się, by te nasze prośby o światło Ducha Świętego, Ducha Prawdy, były tak naprawdę prośbami płynącymi z serca – bo przecież tak bardzo tego Bożego światła potrzebujemy, jeśli chcemy zgłębiać, dobrze poznawać Bożą wolę względem nas. I w naszych osobistych modlitwach prośmy często o ten dar Bożej mocy, Bożego światła, o ten dar Ducha Prawdy – byśmy mogli jak najlepiej poznać Bożą prawdę i według niej postępować.

      2022-05-25 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 23

Autor P. G.

2022-05-25

Więcej informacji z tej kategorii