Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 26 maja

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

CZWARTEK SZÓSTEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO

J 16,16-20

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”.
Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: „Co to znaczy, co nam mówi: «Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie»; oraz: «Idę do Ojca?»” Powiedzieli więc: „Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi”.
Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: „Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: «Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?» Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość”.

„Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość.”

Żegnając się ze Swoimi uczniami podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus mówi im o smutku. Nie jest to na pewno temat przyjemny, łatwy. Człowiek woli na ogół myśleć o sprawach radosnych, woli przeżywać w swoim własnym życiu chwile piękne, przyjemne. Jednak wiemy też, że te radości ziemskie są zwykle przemijające, krótkotrwałe, często bardzo płytkie. Chrystus Pan ze Swej strony zachęca nas do poszukiwania radości głębokiej, trwałej, prawdziwej. Taką radość On daje Swoim uczniom, taką radość przeżywają ci, którzy troszczą się o jedność ze Zbawicielem, ci, którzy przez swoją codzienność zdążają drogami wskazanymi przez Niego w Ewangelii. I nawet jeśli codzienność życiowa na ziemi przynosi chwile doświadczeń bolesnych, trudnych, ciężkich do uniesienia, to podążanie drogą wskazaną przez Jezusa, podążanie przez codzienność w łączności z Nim daje nam ufność serca, że On nas wspiera, daje nam umocnienie w tych chwilach trudnych, daje nam siłę do stawiania czoła tym doświadczeniom – oraz ufność, że On pozostaje z nami każdego dnia. On daje nam też Swe zapewnienie o tym, że czeka na nas u kresu ziemskiej drogi, w domu Ojca, gdzie pragnie nas obdarzyć radością wieczną w Swoim królestwie. Pewność tej obietnicy naszego Zbawiciela niech nam zawsze towarzyszy!

      2022-05-26 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 19

Autor P. G.

2022-05-26

Więcej informacji z tej kategorii