Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 28 czerwca

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

WTOREK TRZYNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 8,23-27

Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie.
Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: „Panie, ratuj, giniemy!”
A On im rzekł: „Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza.
A ludzie pytali zdumieni: „Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?”

„Kimże On jest?”

Pytanie zadawane przez uczniów Jezusa, którzy doświadczyli tego, że On – ich Mistrz – przez słowo uciszył burzę na Jeziorze Genezaret. Pytanie, które jest wciąż aktualne, bo trzeba, byśmy na nie odpowiadali. Odpowiadali przede wszystkim w odniesieniu do nas samych: kim jest On dla nas? Kim jest dla nas samych Jezus Chrystus? Zapewne odpowiedzi różne nasuwają się od razu: te, które są związane z naszym wyznaniem wiary z codziennego pacierza; odpowiedzi związane z naszą wiedzą wyniesioną z domu rodzinnego czy z lekcji katechizmu w sali parafialnej czy szkolnej… Odpowiedzi, które są na pewno słuszne i zyskałyby dobrą, a nawet bardzo dobrą ocenę katechety. Jezus to Syn Boży, Zbawiciel świata, Bóg, Ten, który stał się Człowiekiem, by nas odkupić przez ofiarę na Krzyżu. Niemniej jednak trzeba postawić sobie pytanie o to, czy te odpowiedzi przekładają się na nasze postępowanie, na nasze codzienne życie. Jeśli wyznajesz, że On jest Bogiem, to zastanów się: czy słuchasz Jego nauki? Jeśli wyznajesz, że On jest Bogiem, to odpowiedz: czy masz czas na modlitewne spotkanie z Tym, który powinien być na pierwszym miejscu? Jeśli wyznajesz, że On jest Bogiem – czy przychodzisz na spotkanie z Nim podczas niedzielnej Eucharystii? Kim On, Jezus Chrystus, jest – dla nas? Kim On jest – dla ciebie? Odpowiedzmy na te pytania.

      2022-06-28 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 14

Autor P. G.

2022-06-28

Więcej informacji z tej kategorii