Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 28 maja

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

SOBOTA SZÓSTEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO

J 16,23b-28

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga.
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca”.

„Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca.”

Czytamy kolejny fragment słów pożegnalnych Jezusa. Słowa skierowane do uczniów podczas Ostatniej Wieczerzy były wyraźnym stwierdzeniem, że kończył się czas Jego publicznej działalności, Jego ziemskiego nauczania. On powraca do Ojca, do Domu Ojca – do nieba. Jednak zapewnił On uczniów, że nie pozostaną osamotnieni, bez Jego opieki. Zostaną niebawem, w Dniu Pięćdziesiątnicy obdarzeni Duchem Świętym, który będzie ich wspierał w poznawaniu Bożej nauki i w dawaniu o niej odważnego świadectwa innym ludziom. Pozostawił zresztą Eucharystię oraz pozostałe z siedmiu sakramentów św., przez Siebie ustanowionych, które są dla nas źródłami Jego łaski, Jego mocy. Przez te sakramenty św. On nas wspiera na drogach chrześcijańskiego życia. Pozostawił Jezus też Swoją naukę, zapisaną na kartach Ewangelii i innych ksiąg Pisma św. Dzięki lekturze Biblii możemy poznawać Jego Dobrą Nowinę przekazaną nam. Tak, Chrystus Pan zatroszczył się o nas, pozostawiając nam różne miejsca, różne możliwości, dzięki którym możemy korzystać z Bożej pomocy na drogach życia i dawania świadectwa o Jego Ewangelii. Dziękujmy Mu za Jego dobroć, za Jego miłosierdzie, ale też starajmy się jak najobficiej korzystać z tych Chrystusowych darów, które On nam przekazał.

      2022-05-28 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 32

Autor P. G.

2022-05-28

Więcej informacji z tej kategorii

Myszyniec: Noc Poezji w dzwonnicy

Myszyniec: Noc Poezji w dzwonnicy

Dziś w Myszyńcu Noc Poezji w ramach III edycji Myszynieckich Nocy w Dzwonnicy. Wydarzenie promuje twórczość poetów...